L5.2.4.8 Olanzapin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 05.04.2018

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Gir metabolske bivirkninger, vektøkning og sedasjon. Liten tendens til ekstrapyramidale bivirkninger. Forsiktighet ved bruk hos demente eldre.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er opptil 60 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren av bl.a. CYP1A2. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, men også ca. 30 % via gallen i feces. Halveringstiden er 20–50 timer. Depotpreparat: Etter injeksjon løses olanzapinpamoatsaltet opp, og aktiv substans frisettes jevnt over 4 uker. Konsentrasjonen blir gradvis mindre innen 8–12 uker.

Dosering og administrasjon

Voksne:

  1. Peroralt: 5–20(25) mg/døgn. En daglig dose.

  2. Parenteralt: Depotpreparat (Zypadhera) doseres 150, 210 eller 300 mg hver 2. uke, eller 300 eller 405 mg hver 4. uke. Intramuskulær injeksjon. Etter hver injeksjon skal pasienter observeres av kvalifisert helsepersonell i lokaler med mulighet for medisinsk behandling i minst 3 timer for tegn og symptomer på olanzapinoverdose. Se SPC pkt. 4.2 og 4.4.

Pediatrisk populasjon: Anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år pga. mangel på data vedrørende effekt og sikkerhet. Større vektøkning, lipid- og prolaktinendringer er rapportert i korttidsstudier hos ungdom enn i studier hos voksne pasienter

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antipsykotika L5 Antipsykotika.  Økt risiko for svangerskapsdiabetes.
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontroll og oppfølging

Må kontrollere metabolske bivirkninger (glukose, lipider, kroppsvekt). Se også L5 Antipsykotika L5 Kontroll og oppfølging.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Olanzapin-ratiopharmRatiopharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Olanzapin7.5 mg
70 stk
C
Olanzapine AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Olanzapin2.5 mg
28 stk
C
b
201,40
Tablett
Olanzapin5 mg
28 stk
C
b
290,-
Tablett
Olanzapin7.5 mg
56 stk
C
b
775,-
Tablett
Olanzapin10 mg
56 stk
C
b
962,50
Olanzapine TevaTeva B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Smeltetablett
Olanzapin5 mg
28 stk
C
b
297,70
Smeltetablett
Olanzapin10 mg
28 stk
C
b
498,70
Smeltetablett
Olanzapin15 mg
28 stk
C
b
722,10
Smeltetablett
Olanzapin20 mg
28 stk
C
b
961,10
Tablett
Olanzapin2.5 mg
28 stk
C
b
201,40
Tablett
Olanzapin5 mg
28 stk
C
b
290,-
Tablett
Olanzapin7.5 mg
56 stk
C
b
775,-
Tablett
Olanzapin10 mg
56 stk
C
b
962,50
ZypadheraEli Lilly Nederland BV
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Olanzapin210 mg
1 Sett
C
b
1 703,30
Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Olanzapin300 mg
1 Sett
C
b
2 310,80
Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Olanzapin405 mg
1 Sett
C
b
3 093,60
ZyprexaEli Lilly Nederland BV
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Olanzapin10 mg
10 mg
C
251,40
Tablett
Olanzapin2.5 mg
28 stk
C
b
201,40
Tablett
Olanzapin5 mg
28 stk
C
b
290,-
Tablett
Olanzapin7.5 mg
56 stk
C
b
775,-
Tablett
Olanzapin10 mg
56 stk
C
b
962,50
Zyprexa VelotabEli Lilly Nederland BV
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Smeltetablett
Olanzapin5 mg
28 stk
C
b
297,70
Smeltetablett
Olanzapin10 mg
28 stk
C
b
498,70
Smeltetablett
Olanzapin15 mg
28 stk
C
b
722,10
Smeltetablett
Olanzapin20 mg
28 stk
C
b
961,10
ZyprexaOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Olanzapin10 mg
10 mg
C
251,40
Tablett
Olanzapin5 mg
28 stk
C
b
290,-
Tablett
Olanzapin10 mg
56 stk
C
b
962,50
Zyprexa VelotabOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Smeltetablett
Olanzapin5 mg
28 stk
C
b
297,70
Smeltetablett
Olanzapin10 mg
28 stk
C
b
498,70
Smeltetablett
Olanzapin15 mg
28 stk
C
b
722,10
Smeltetablett
Olanzapin20 mg
28 stk
C
b
961,10
Zyprexa2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Olanzapin10 mg
56 ×1 stk
C
b
962,50
Zyprexa Velotab2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Smeltetablett
Olanzapin5 mg
28 ×1 stk
C
b
297,70
Smeltetablett
Olanzapin15 mg
28 ×1 stk
C
b
722,10