L5.2.4.10 Risperidon

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 03.10.2022

Generelt

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Lite sedativt. Initialt sees tendens til agitasjon og hodepine. Mindre tendens til ekstrapyramidale bivirkninger i lavere doser. Hyperprolaktinemi er ikke uvanlig.

Farmakokinetikk

  1. Tabletter, mikstur: Biotilgjengeligheten er 70 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren ved CYP2D6. Aktiv hovedmetabolitt (9-hydroksy-risperidon, som er identisk med paliperidon). Utskilles hovedsakelig via nyrene, ca. 40 % som aktiv substans. Halveringstiden for aktive substanser er ca. 24 timer.

  2. Depotinjeksjon: Hovedfrigjøring av aktiv substans fra innstikkstedet skjer 4–6 uker etter injeksjonen. Deretter halveringstid som for tabletter, ca. 24 timer. Eliminasjonen er avsluttet 7–8 uker etter siste injeksjon.

Dosering og administrasjon

Se Antipsykotika L5 Kontroll og oppfølging, Antipsykotika og CYP2D6. 

Voksne: 2–6 mg/døgn (unntaksvis inntil 12 mg/døgn). En daglig dose. Risperdal Consta: 25–50 mg intramuskulært annenhver uke. Eldre: Startdose: 0,5 mg 2 ganger daglig, dosen kan ved behov økes med 0,5 mg 2 ganger daglig inntil 1–2 mg 2 ganger daglig. Pediatrisk populasjon: Anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år pga. mangel på data vedrørende effekt og sikkerhet ved schizofreni og manisk fase av bipolar lidelse. Behandling av alvorlig utagerende atferd («conduct disorder») hos barn er spesialistoppgave. 

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Overgang til morsmelk er liten. Galaktoré er rapportert. Se også antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontroll og oppfølging

Pasienten må kontrolleres med tanke på metaboliske bivirkninger (glukose, lipider, kroppsvekt). Se også L5 Antipsykotika L5 Kontroll og oppfølging.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

RisperdalJanssen-Cilag AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Risperidon1 mg / 1 ml
100 ml
C
b
273,60
Tablett
Risperidon1 mg
60 stk
C
b
143,20
Tablett
Risperidon4 mg
60 stk
C
b
295,80
Risperdal ConstaJanssen-Cilag AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Risperidon25 mg / 1 sprøyte
1 Sett
C
b
917,-
Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Risperidon37.5 mg / 1 sprøyte
1 Sett
C
b
1 263,60
Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Risperidon50 mg / 1 sprøyte
1 Sett
C
b
1 467,50
Risperdal2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Risperidon1 mg / 1 ml
100 ml
C
b
273,60
RisperidonStada
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Risperidon2 mg
60 stk
C
Risperidon SandozSandoz AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Risperidon0.5 mg
20 stk
C
b
146,60
Tablett
Risperidon1 mg
60 stk
C
b
143,20
Tablett
Risperidon1 mg
20 stk
C
b
160,40
Tablett
Risperidon2 mg
60 stk
C
b
213,80
Tablett
Risperidon3 mg
60 stk
C
b
253,50
Tablett
Risperidon4 mg
60 stk
C
b
295,80
Risperidon krkaKRKA Sverige AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Smeltetablett
Risperidon2 mg
28 stk
C
Risperidon sandozSandoz
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Smeltetablett
Risperidon1 mg
60 ×1 stk
C
Smeltetablett
Risperidon2 mg
60 ×1 stk
C
Risperidon tab 3mgAliud Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Risperidon3 mg
100 stk
C