L5.2.4.11 Sertindol

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 03.10.2022

For mer informasjon og vedrørende bivirkninger, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Til behandling av schizofreni. Lite sedativt, liten tendens til motoriske og metabolske bivirkninger. Bør av hensyn til kardiovaskulær sikkerhet kun brukes av pasienter som er intolerante overfor minst ett annet antipsykotisk legemiddel. Forlenger QT-intervallet.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 75 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren av CYP2D6 og CYP3A4. Noe aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er ca. 3 dager. Denne kan forlenges til 8 dager hos langsomme metaboliserere.

Dosering og administrasjon

Se Antipsykotika L5 Kontroll og oppfølging, Antipsykotika og CYP2D6. 

Voksne: Startdose 4 mg/døgn. Vedlikeholdsdose 12–20 mg/døgn. En daglig dose.

Pediatrisk populasjon: Anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år pga. mangel på data vedrørende effekt og sikkerhet.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se også antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika L5 Antipsykotika.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes til hurtig lindring av symptomer i akuttfasen. Forsiktighet ved hjerte- og karsykdom samt ved kombinasjonsbehandling med legemidler som hemmer metabolismen av sertindol.

Kontraindikasjoner

Klinisk signifikant hjertesykdom, lang QT-tid-syndrom, arytmier og arytmimedikasjon, elektrolyttforstyrrelse og alvorlig redusert leverfunksjon.

Kontroll og oppfølging

EKG-monitorering kreves før oppstart og hver tredje måned under behandling. Elektrolyttmåling. Liten tendens til metabolske bivirkninger.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

SerdolectH. Lundbeck A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Sertindol4 mg
98 stk
C
b
1 073,60
Tablett
Sertindol12 mg
98 stk
C
b
3 148,40
Tablett
Sertindol16 mg
98 stk
C
b
3 867,60
Tablett
Sertindol20 mg
98 stk
C
b
4 397,60