L5.2.4.9 Paliperidon

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 07.11.2016

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Aktiv metabolitt av risperidon (paliperidon er identisk med 9-hydroksy-risperidon), samme virkningsmekanisme.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 28 % ved peroral tilførsel. Paliperidon utskilles hovedsakelig uforandret gjennom nyrene (60 %). Metaboliseres i liten grad over CYP-systemet. Halveringstiden er ca. 23 timer. Depotformulering medfører langvarig, jevn frisetting av aktiv substans etter intramuskulær injeksjon, med mindre variasjon i serumspeil.

Dosering og administrasjon

Voksne: 6 (3–12) mg/døgn. En daglig dose. Pediatrisk populasjon: Sikkerhet og effekt hos barn og ungdom < 18 år er ikke undersøkt.

Xeplion Depot: 75 (25-150) mg/måned. Se SPC.

Trevicta Depot: 263 (175-525) mg/3.dje måned. Se SPC.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Opplysninger mangler. Se også antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontroll og oppfølging

Pasienten må kontrolleres med tanke på metabolske bivirkninger (glukose, lipider, kroppsvekt). Se også L5 Antipsykotika L5 Kontroll og oppfølging.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

TrevictaJanssen-Cilag International N.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Paliperidon175 mg / 1 sprøyte
0.875 ml
C
b
6 429,50
Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Paliperidon263 mg / 1 sprøyte
1.315 ml
C
b
8 642,70
Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Paliperidon350 mg / 1 sprøyte
1.75 ml
C
b
10 843,20
Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Paliperidon525 mg / 1 sprøyte
2.625 ml
C
b
14 969,40
XeplionJanssen-Cilag International N.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Paliperidon50 mg / 1 sprøyte
50 mg
C
b
2 095,60
Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Paliperidon75 mg / 1 sprøyte
75 mg
C
b
2 802,60
Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Paliperidon100 mg / 1 sprøyte
100 mg
C
b
3 493,80
Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Paliperidon150 mg / 1 sprøyte
150 mg
C
b
4 917,70
Xeplion
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Paliperidon25 mg / 1 sprøyte
1 stk
C