L5.2.4.2 Aripiprazol

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 03.10.2022

Generelt

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Kinolinonderivat. Det antas å virke som partiell agonist til dopamin- og serotoninreseptorer. Initial uro. Lite motoriske og metabolske bivirkninger.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 87 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren av CYP3A4 og CYP2D6. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces, men også ca. 25 % via nyrene, metabolisert. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 75–95 timer.

Dosering og administrasjon

Se Antipsykotika L5 Kontroll og oppfølging, Antipsykotika og CYP2D6. 

Voksne: 10–30 mg/døgn. En daglig dose. Depotinjeksjonsvæske administreres intramuskulært en gang i måneden. Anbefalt start- og vedlikeholdsdose er 400 mg.

Pediatrisk populasjon: Schizofreni hos ungdom ≥ 15 år: Anbefalt dose er 10 mg 1 gang daglig. Startdose 2 mg, titreres opp til 10–30 mg ved behov.  Maniske episoder ved bipolar I lidelse hos ungdom ≥ 13 år: Startdose 2 mg, titreres opp til 10 mg. Behandlingsvarighet bør ikke overskride 12 uker. Yngre pasienter har høyere risiko for bivirkninger, og bruk er derfor ikke anbefalt til pasienter < 13 år.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Det foreligger ingen adekvate og velkontrollerte forsøk hos gravide. Medfødte anomalier uten fastslått årsakssammenheng er rapportert. Skal ikke brukes ved graviditet med mindre fordelen forventes å oppveie potensiell risiko for fosteret. Pasienten skal rådes til å gi legen beskjed ved graviditet eller planlagt graviditet under behandlingen. Nyfødte eksponert i løpet av 3. trimester har risiko for å få bivirkninger, inkl. ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer, som kan variere i alvorlighetsgrad og varighet etter fødsel. Agitasjon, hypertoni, hypotoni, tremor, søvnighet, åndenød eller problemer med mattilførsel er rapportert. Nyfødte bør derfor overvåkes nøye. 

Amming: Aripiprazol/metabolitter utskilles i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering. 

Fertilitet: Aripiprazol nedsatte ikke fertiliteten i reproduksjonstoksisitetsstudier.

Se SPC.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

AbilifyOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Aripiprazol1 mg / 1 ml
150 ml
C
b
1 013,30
Smeltetablett
Aripiprazol10 mg
28 stk
C
b
1 529,70
Smeltetablett
Aripiprazol15 mg
28 stk
C
b
1 540,50
Tablett
Aripiprazol5 mg
56 stk
C
b
1 067,-
Tablett
Aripiprazol10 mg
56 stk
C
b
1 067,-
Tablett
Aripiprazol15 mg
56 stk
C
b
1 124,90
AbilifyOtsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Aripiprazol7.5 mg / 1 ml
1.3 ml
C
70,80
Mikstur, oppløsning
Aripiprazol1 mg / 1 ml
150 ml
C
b
1 013,30
Smeltetablett
Aripiprazol10 mg
28 stk
C
b
1 529,70
Smeltetablett
Aripiprazol15 mg
28 stk
C
b
1 540,50
Tablett
Aripiprazol5 mg
28 ×1 stk
C
b
550,-
Tablett
Aripiprazol5 mg
56 ×1 stk
C
b
1 067,-
Tablett
Aripiprazol10 mg
56 ×1 stk
C
b
1 067,-
Tablett
Aripiprazol15 mg
56 ×1 stk
C
b
1 124,90
Tablett
Aripiprazol15 mg
28 ×1 stk
C
b
637,70
Tablett
Aripiprazol30 mg
56 ×1 stk
C
b
1 920,50
Abilify MaintenaOtsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Aripiprazol400 mg / 1 sprøyte
2 ml
C
b
3 108,50
Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Aripiprazol400 mg
1 Sett
C
b
3 108,50
Abilify2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Aripiprazol1 mg / 1 ml
150 ml
C
b
1 013,30
Smeltetablett
Aripiprazol15 mg
28 ×1 stk
C
b
1 540,50
Aripiprazole AccordAccord Healthcare S.L.U.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Aripiprazol5 mg
100 stk
C
b
1 190,50
Tablett
Aripiprazol5 mg
56 ×1 stk
C
b
1 067,-
Tablett
Aripiprazol5 mg
28 ×1 stk
C
b
550,-
Tablett
Aripiprazol10 mg
100 stk
C
b
1 190,50
Tablett
Aripiprazol10 mg
56 ×1 stk
C
b
1 067,-
Tablett
Aripiprazol15 mg
100 stk
C
b
1 203,30
Tablett
Aripiprazol15 mg
56 ×1 stk
C
b
1 124,90
Tablett
Aripiprazol15 mg
28 ×1 stk
C
b
637,70
Tablett
Aripiprazol30 mg
56 ×1 stk
C
b
1 920,50
Aripiprazole Medical ValleyMedical Valley Invest AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Aripiprazol5 mg
28 stk
C
b
550,-
Tablett
Aripiprazol5 mg
56 stk
C
b
1 067,-
Tablett
Aripiprazol10 mg
56 stk
C
b
1 067,-
Tablett
Aripiprazol15 mg
28 stk
C
b
637,70
Tablett
Aripiprazol15 mg
56 stk
C
b
1 124,90
Tablett
Aripiprazol30 mg
56 stk
C
b
1 920,50
Aripiprazole SandozSandoz GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Aripiprazol5 mg
28 stk
C
b
550,-
Tablett
Aripiprazol5 mg
56 stk
C
b
1 067,-
Tablett
Aripiprazol5 mg
14 stk
C
b
293,10
Tablett
Aripiprazol10 mg
14 stk
C
b
293,90
Tablett
Aripiprazol10 mg
56 stk
C
b
1 067,-
Tablett
Aripiprazol15 mg
28 stk
C
b
637,70
Tablett
Aripiprazol15 mg
56 stk
C
b
1 124,90
Tablett
Aripiprazol30 mg
56 stk
C
b
1 920,50