L2.3.7.2 Nivolumab og relatlimab

Publisert: 17.01.2024

Generelt

Kombinasjonspreparat. Se SPC.

Preparater

OpdualagBristol-Myers Squibb Pharma EEIG (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Nivolumab240 mg
Relatlimab80 mg
20 ml
C
100 209,10