L2.3.7 Monoklonale antistoffer mot PD-1 og PD-L1

Publisert:21.06.2021

Generelt

Sykehusinnkjøp HF har inngått LIS-avtale for behandling med PD1- og PDL1-hemmere, se terapianbefalingene

Underkapitler