L2.3.8 Andre monoklonale antistoffer og antistoff-legemiddelkonjugater

Underkapitler