L1.8.17 Pneumokokkvaksine

Publisert: 16.11.2016 

Sist oppdatert: desember 2017

Egenskaper

To forskjellige multivalente kapselpolysakkaridvaksiner. En er fremstilt av de 23 vanligst forekommende serotypene. Vaksinen gir ikke full beskyttelse mot pneumokokkinfeksjon. I kliniske undersøkelser er det vist at 90 % av voksne og barn over 2 år utvikler beskyttende antistoffer mot de pneumokokktypene som inngår i vaksinen. Pneumokokkonjugatvaksinene består av pneumokokkpolysakkarider fra tretten ulike serogrupper, konjugert til et bærerprotein og adsorbert til aluminiumfosfat. De utvalgte typene i vaksinene er de som hyppigst gir invasiv pneumokokksykdom hos barn. Vaksinene har for øvrig effekt i alle aldre. Pneumokokkonjugatvaksinen beskytter mot invasiv sykdom og mot nasofaryngealt bærerskap. Det reduserer smittereservoaret og har dermed en indirekte effekt i den ikke-immuniserte befolkningen.

Indikasjoner

Pneumokokkonjugatvaksinen tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet, se Tabell 4 L1 Tabell 4 Helsemyndighetenes anbefalte vaksinasjonsprogram for barn. Andre indikasjonsstillinger er pasienter hvor man planlegger splenektomi og splenektomerte/aspleniske personer, personer med nedsatt immunforsvar pga. HIV, Hodgkins sykdom, etter høydosebehandling med cytostatika, alder over 65 år og pasienter med kroniske hjerte‑ og lungesykdommer og personer som tidligere har gjennomgått alvorlig pneumokokksykdom eller har cerebrospinalvæskelekkasje. Den 23-valente polysakkaridvaksinen er indisert til barn over 2 år og voksne. Den 13-valente pneumokokkonjugatvaksinen er godkjent til alle aldersgrupper fra 6 ukers alder og er indisert som kombinasjon med den 23-valente polysakkaridvaksinen til immunsvekkede personer. Når det gjelder intervall mellom de to vaksinene, se dosering og administrasjon til immunsupprimerte voksne  [MANGLER_KRYSSREFERANSE] .

Dosering og administrasjon

Vaksinasjon med den 23-valente polysakkaridvaksinen består av en dose; 0,5 ml injisert subkutant eller intramuskulært. Konjugatvaksinene: 0,5 ml intramuskulært anterolateralt på låret i m. vastus lateralis hos spedbarn eller i m. deltoideus på overarm hos småbarn.

  1. Spedbarn under 6 måneder: To doser à 0,5 ml med minst 1 måneds intervall mellom dosene. En tredje dose etter minst 6 måneder

  2. Spedbarn 7–11 måneder: To doser à 0,5 ml med et intervall på minst 1 måned. En tredje dose i det andre leveåret

  3. Barn 12–23 måneder: To doser à 0,5 ml med et intervall på minst 2 måneder

  4. Voksne og barn over 2 år: En dose

  5. Til immunsupprimerte voksne anbefales å gi den 13-valente konjugatvaksinen først og etter 8 uker den 23-valente polysakkaridvaksinen. Immunsupprimerte voksne som allerede har fått den 23-valente polysakkaridvaksinen bør vente 1 år før de får den 13-valente konjugatvaksinen.

Bivirkninger

Ømhet på injeksjonsstedet. Feber (sjelden).

Forsiktighetsregler/kontraindikasjoner

Kjent allergi mot innholdsstoffene i vaksinen, akutte infeksjonssykdommer med feber over 38 °C.

Kontroll, oppfølging

Revaksinasjon med den 23-valente polysakkaridvaksinen må overveies hos personer med anatomisk eller funksjonell miltmangel. Pneumokokkantistoffnivået i serum bør måles etter 3–5 år. Behovet for revaksinasjon vurderes på grunnlag av antistoffnivået i serum. En boosterdose anbefales etter 10 år for personer med annen indikasjon enn manglende miltfunksjon.

Preparater

Pneumococcal Polysaccharide VaccineMSD
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Pneumokokk-polysakkarid serotype 125 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 225 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 325 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 425 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 525 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 7F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 825 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 9N25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 10A25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 11A25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 12F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 1425 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 15B25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 17F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 19A25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 2025 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 22F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 33F25 mikrog / 0.5 ml
0.5 ml
C
Pneumovax
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Pneumokokk-polysakkarid serotype 125 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 225 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 325 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 425 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 525 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 7F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 825 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 9N25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 10A25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 11A25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 12F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 1425 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 15B25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 17F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 19A25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 2025 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 22F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 33F25 mikrog / 0.5 ml
0.5 ml
C
Injeksjonsvæske
Pneumokokk-polysakkarid serotype 125 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 225 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 325 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 425 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 525 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 7F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 825 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 9N25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 10A25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 11A25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 12F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 1425 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 15B25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 17F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 19A25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 2025 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 22F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 33F25 mikrog / 0.5 ml
0.5 ml
C
PneumovaxMerck Sharp & Dohme B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Pneumokokk-polysakkarid serotype 125 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 225 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 325 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 425 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 525 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 7F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 825 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 9N25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 10A25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 11A25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 12F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 1425 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 15B25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 17F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 19A25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 2025 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 22F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F25 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 33F25 mikrog / 0.5 ml
0.5 ml
C
344,40
Prevenar 13Pfizer Europe MA EEIG (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Pneumokokk-polysakkarid serotype 1 konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 3 konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 4 konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 5 konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 6A konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B konjugert til difteri CRM1974.4 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 7F konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 14 konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 19A konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
10 × 0.5 ml
C
6 655,50
Injeksjonsvæske, suspensjon
Pneumokokk-polysakkarid serotype 1 konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 3 konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 4 konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 5 konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 6A konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B konjugert til difteri CRM1974.4 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 7F konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 14 konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 19A konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F konjugert til difteri CRM1972.2 mikrog / 0.5 ml
0.5 ml
C
698,20