L1.8.16 Influensavaksine

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 19.09. 2018

Egenskaper

Vaksinene inneholder stammer av influensavirus med de epidemiologisk aktuelle antigener, dyrket på befruktede hønseegg eller fremstilt i cellekultur. De fleste er formaldehyd-inaktiverte og inneholder hønseeggalbumin (maksimalt 5 μg/dose). En influensavaksine kun til nasal bruk, er ikke inaktivert og inneholder levende, svekkede stammer av influensavirus dyrket på egg og i cellelinjer. Vaksinen inneholder sporstoffer av gentamicin og gelatin fra svin. Influensavaksiner i flerdoseglass (til bruk i pandemisituasjoner) kan inneholde kvikksølvforbindelsene tiomersal eller timerfonat som konserveringsmiddel. Vaksinene gir 60–70 % beskyttelse mot å få en alvorlig sykdom og inntil en halvering av dødeligheten.

Indikasjoner

Personer med økt risiko for komplikasjoner eller dødsfall ved influensa, bør vaksineres før influensasesongen hvert år, helst i løpet av september/oktober/november. Antigendrift er så hyppig at fjorårets eller eldre vaksiner har begrenset effekt. Ved reise sør for ekvator anbefales influensavaksinering for den sørlige halvkule fra mars/april/mai. Risikopersoner som bør tilbys influensavaksine er de med kronisk lungesykdom, hjerte‑ og karsykdom, nyresvikt, leversvikt, nevrologisk sykdom, diabetikere og personer med alvorlig fedme. Personer med nedsatt infeksjonsforsvar pga. sykdom, behandling eller alder over 65 år. Beboere på alders‑ og sykehjem.

Helsepersonell bør influensavaksineres for å forebygge smitte blant risikogruppene.

Gravide kan vaksineres med den ikke-levende influensavaksinen.

Dosering og administrasjon

  1. Voksne og barn over 3 år: En dose (0,5 ml) før hver influensasesong. Barn som ikke tidligere har fått influensavaksine kan få en andre dose etter fire uker.

  2. Barn 6 måneder–3 år: 0,25 ml før hver influensasesong. Barn som tidligere ikke har hatt influensa eller vært vaksinert, får 2 doser med en måneds mellomrom. Det er vanlig å anbefale to doser opp til skolealder til barn som ikke har vært vaksinert tidligere.

  3. Barn og unge 2 –17 år: Nesepipette 0,2 ml levende, svekket influensavirusvaksine. Gis som nesespray 0,1 ml i hvert nesebor. 

Bivirkninger

Lokalreaksjoner, lett feber, uvelfølelse og muskelsmerter.

Forsiktighetsregler/kontraindikasjoner

Eggallergi. Kjent allergi mot innholdstoffene i vaksinene. (Hypersensitivitet overfor kvikksølvforbindelser og aminoglykosider som neomycin og gentamicin gjelder noen av vaksinene.) Akutte infeksjonssykdommer med feber over 38 °C. Influensavaksinen til nasal bruk er kontraindisert ved sterkt nedsatt immunforsvar, ved alvorlig astma og pustevansker, samt ved samtidig bruk av acetylsalisylsyre og influensaspesifikke antivirale legemidler.

Preparater

Fluarix TetraGLAXOSMITHKLINE AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Influensa A-virus (H1N1) og (H3N2), begge inaktivert15 mikrog HA
Influensa B-virus, Victoria-slektslinje15 mikrog HA
Influensa B-virus, Yamagata-slektslinje15 mikrog HA
10 × 0.5 ml
C
1 206,10
Fluenz TetraAstraZeneca AB (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Nesespray
0.2 ml
C
293,50
InfluvacMylan Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Influensa A-virus (H1N1)15 mikrog / 1 sprøyte
Influensa A-virus (H3N2)15 mikrog / 1 sprøyte
Influensa B-virus15 mikrog / 1 sprøyte
0.5 ml
C
108,60
Injeksjonsvæske, suspensjon
Influensa A-virus (H1N1)15 mikrog / 1 sprøyte
Influensa A-virus (H3N2)15 mikrog / 1 sprøyte
Influensa B-virus15 mikrog / 1 sprøyte
10 × 0.5 ml
C
759,60
Influvac TetraMylan Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Influensa A-virus (H1N1) og (H3N2), begge inaktivert15 mikrog HA
Influensa B-virus, Victoria-slektslinje15 mikrog HA
Influensa B-virus, Yamagata-slektslinje15 mikrog HA
10 × 0.5 ml
C
1 162,60
Injeksjonsvæske, suspensjon
Influensa A-virus (H1N1) og (H3N2), begge inaktivert15 mikrog HA
Influensa B-virus, Victoria-slektslinje15 mikrog HA
Influensa B-virus, Yamagata-slektslinje15 mikrog HA
0.5 ml
C
148,90
VaxigriptetraSanofi Pasteur Europe
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Influensa A-virus (H1N1) og (H3N2), begge inaktivert15 mikrog HA
Influensa B-virus, Victoria-slektslinje15 mikrog HA
Influensa B-virus, Yamagata-slektslinje15 mikrog HA
0.5 ml
C
137,90
Injeksjonsvæske, suspensjon
Influensa A-virus (H1N1) og (H3N2), begge inaktivert15 mikrog HA
Influensa B-virus, Victoria-slektslinje15 mikrog HA
Influensa B-virus, Yamagata-slektslinje15 mikrog HA
10 × 0.5 ml
C
1 053,10