T10.1.1 Hoste hos barn

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 03.04.2018

Generelt

Residiverende eller langvarig hoste kan gi mistanke om astma, men muligheten for mykoplasma-, klamydia- og adenovirusinfeksjon eller aspirasjon av fremmedlegemer må vurderes.

Symptomer

  1. Natthoste. Mest typisk hos barn under 4–5 år. Hosten kommer i perioder hele natten gjennom, i noen tilfeller også med brekninger og slimoppkast, ofte forutgått av 1–3 dagers banale øvre luftveissymptomer. Barnet hoster også ofte på dagtid, men da som regel i forbindelse med anstrengelser, og hosten er ikke så uttalt som om natten. En slik natthoste strekker seg ofte over mer enn en uke. Hvis dette mønsteret gjentar seg mer enn to ganger, bør man mistenke diagnosen bronkial astma.

  2. Bjeffende tørrhoste i kombinasjon med lette katarralia, inspiratorisk stridor og feber. Kan skyldes akutt subglottisk laryngitt (falsk krupp) T11 Akutt subglottisk laryngitt.

  3. Kikhoste. Som oftest nattlige anfall av 1–2 minutters varighet. Se T1 Kikhoste.

  4. Anstrengelseshoste. Kan gi mistanke om bronkial astma.

  5. Surklehoste. Opprensningshoste på dagtid og første timen etter at barnet har sovnet, ev. også litt hoste om morgenen. Barnet sover som regel rolig resten av natten uten surkling eller hoste. Sees oftest hos barn under 2 år.

Behandling

Innrettes etter årsak. Ved bronkial asthma velges i første omgang hurtigvirkende beta2-agonist. Ved subglottisk laryngitt, se T11 Akutt subglottisk laryngitt.

Hostedempende medikasjon, se .

FDA fraråder bruk av opioider mot hoste til barn under 18 år.