T10.3 Nedre luftveisinfeksjoner

Publisert: 27.01.2016

Generelt

KOLS-pasienter er ofte kolonisert med bakterier i nedre luftveier uten at de har invasiv infeksjon. Det samme gjelde pasienter med bronkiektasier i stabil fase. Det er viktig å skille mellom invasiv infeksjon - dvs når mikrobene bryter slimhinnebarrierer og når de kun overlever i bronkialsekret. Når pasienter er utsatt for nedre luftveisinfeksjon så er det gjerne pga svelgevansker i forbindelse med slag, kreftsykdom og/eller behandlet kreftsykdom i øvre luftveier. Bidragende er også nedsatt immunforsvar som ved malnutrisjon, diabetes mellitus, alkoholisme og bruk av immunsuppresiva.

Underkapitler