L1.2.8.3 Klaritromycin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 02.10.2018

For mer informasjon, se L1 Makrolider

Egenskaper

Klaritromycin er et derivat av erytromycin.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 50 % ved peroral tilførsel. God penetrasjon til alle vev og kroppsvæsker, unntatt sentralnervesystemet. Høye konsentrasjoner i tonsiller, mellomøre og lungevev. Metaboliseres i leveren via CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt. Også delvis metabolisme ved N-demetylering. Utskilles via gallen i feces (30 %) og via nyrene (40 %). Halveringstiden for aktive substanser er 3–9 timer. Klaritromycin hemmer CYP3A4.

Indikasjoner

Klaritromycin er effektivt til behandling av magesår indusert av Helicobacter pylori (se T12 Øvre gastrointestinaltraktussykdommer). Det må alltid brukes som en del av en kombinasjonsbehandling og i minst 7 dager. Klaritromycin kan også brukes som et alternativ til erytromycin i behandling av bakterielle luftveisinfeksjoner inkludert mykoplasma hos voksne og barn over 12 år.

Dosering og administrasjon

  1. Mikstur

    • Voksne og barn > 12 år: 250 mg × 2 i 7 dager. Ved alvorlig infeksjon og ved behandling av magesår kan man gi 500 mg × 2. Behandlingstiden bør ikke overskride 14 dager

    • Barn, 6 måneder – 12 år: 7,5 mg/kg kroppsvekt × 2

  2. Depottabletter

    • Voksne og barn > 12 år: 500 mg daglig. Ved alvorlige infeksjoner kan dosen dobles, men da også som én dose. (Ikke godkjent til barn under 12 år)

    Depottabletten skal tas på samme tidspunkt hver dag, svelges hele og bør tas sammen med et måltid.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

I tillegg til de vanlige bivirkninger ved makrolider (se L1 Bivirkninger), er det en del pasienter som klager over (doserelatert) metallsmak.

Graviditet, amming

Graviditet: Begrenset klinisk erfaring. Dyreforsøk har vist embryotoksisk effekt i høye doser. Amming: Opplysninger vedrørende amming mangler.

Forsiktighetsregler

Se L1 Forsiktighetsregler. Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Preparater

ClarithromycinWockhardt
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klaritromycin250 mg
14 stk
C
Tablett
Klaritromycin500 mg
14 stk
C
Clarithromycin AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klaritromycin250 mg
14 stk
C
b
99,90
Tablett
Klaritromycin500 mg
21 stk
C
b
217,20
Tablett
Klaritromycin500 mg
14 stk
C
b
156,90
Clarithromycin TevaTeva Sweden AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klaritromycin250 mg
14 stk
C
b
99,90
Tablett
Klaritromycin500 mg
14 stk
C
b
156,90
Tablett
Klaritromycin500 mg
21 stk
C
b
217,20
KlacidMylan Healthcare Norge AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Granulat til mikstur
Klaritromycin25 mg / 1 ml
50 ml
C
b
71,60
Granulat til mikstur
Klaritromycin25 mg / 1 ml
100 ml
C
b
106,90
Granulat til mikstur
Klaritromycin50 mg / 1 ml
50 ml
C
b
97,10
Granulat til mikstur
Klaritromycin50 mg / 1 ml
100 ml
C
b
157,90
Klacid ODMylan Healthcare Norge AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Klaritromycin500 mg
7 stk
C
b
107,-
Klacid ODOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Klaritromycin500 mg
7 stk
C
b
107,-