T9.1.1 Allergisk rhinitt

Publisert: 26.02.2016

Sist endret: 07.05.2019

Kort oppsummering

  • Legemiddelbehandling: (Ved øyesymptomer: lokale antihistaminer eller f.eks. kromoglikat eller L9 nedokromil). Milde symptomer: systemiske eller lokale antihistaminer. Ved nesetetthet: ev. slimhinneavsvellende nesesprayer (maks. 10 dager). Moderate symptomer: Lokale glukokortikoider (nesespray, nesepulver) er førstevalg, ev. supplere med systemiske antihistaminer. Alvorlige symptomer: Nasale glukokortikoider og systemiske eller nasale antihistaminer. Allergenspesifikk immunterapi, hyposensibilisering, ved behandlingssvikt.

  • I nye internasjonale retningslinjer advares det mot å bruke injeksjon av glukokortikoider i depotform på denne indikasjonen.

Generelt

Skyldes at allergener kryssbinder IgE-molekyler på mastceller og basofile granulocytter som ligger overflatisk i neseslimhinnen. Dette utløser en betennelsesreaksjon som igjen utløser symptomene.

Etiologi

Allergisk sesongrhinitt forårsakes av pollen fra or, hassel, bjørk, gress, burot og muggsoppsporer. Allergisk helårsrhinitt forårsakes først og fremst av husstøvmidd samt hår, hud og sekreter fra dyr. De mest aktuelle dyrene er katt, hund, hest, ku, kanin, marsvin og hamster.

Symptomer

Nesetetthet, kløe i nesen, vanntynn renning fra nesen og nysing. Kløende ubehag i svelg og hals er også vanlig. Mange vil samtidig ha symptomer på en allergisk konjunktivitt. Tretthet, uopplagthet og redusert konsentrasjonsevne forekommer også hyppig.

Behandling

Å unngå kontakt med det man er allergisk mot, i den grad det er mulig, er det aller viktigste i behandling av allergi.

  1. Milde og/eller kortvarige symptomer. Systemiske eller lokale antihistaminer vil i de fleste tilfeller være førstevalg, spesielt der nesetetthet ikke er noe stort problem. Annen- eller tredjegenerasjons antihistaminer (lite sederende) bør foretrekkes hvis ikke den sederende effekten er ønskelig (f.eks. ved søvnforstyrrende atopisk dermatitt.) Ved øyesymptomer anbefales lokale antihistaminer eller et annet lokaltvirkende antiallergikum som kromoglikat eller nedokromil. Ved plagsom nesetetthet kan reseptfrie slimhinneavsvellende nesesprayer forsøkes, men ikke i mer enn 10 dager av gangen.

  2. Moderate og/eller langvarige symptomer. Lokale glukokortikoider (nesespray, nesepulver) er førstevalg. Ved samtidig kløende ubehag i halsen kan man supplere med systemiske antihistaminer. Ved øyesymptomer anbefales lokale antihistaminer eller et annet lokaltvirkende antiallergikum som kromoglikat eller nedokromil.

  3. Alvorlige symptomer. Nasale glukokortikoider og systemiske eller nasale antihistaminer. Ved øyesymptomer anbefales lokale antihistaminer. Kromoglikat eller nedokromil kan ev. forsøkes.

Systemiske glukokortikoider skal bare brukes der annen antiallergisk behandling ikke har tilfredsstillende effekt eller av spesielle grunner ikke kan brukes, og bare som korttidsbehandling. Profylaktisk bruk frarådes. I nye internasjonale retningslinjer advares det mot å bruke injeksjon av glukokortikoider i depotform på denne indikasjonen. Ved manglende sykdomskontroll bør allergenspesifikk immunterapi vurderes. Se T9 Allergenspesifikk immunterapi (hyposensibilisering) Særlig forsiktighet med systemiske steroider bør utvises i behandlingen av barn og unge.

Behandling av pollenallergi hos gravide og ammende:  Se Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (03.05.2019) og RELIS (25.02.2019).

Profylakse

Mor bør ikke utsettes for tobakksrøyk under svangerskapet eller i ammeperioden. Barn med arvelig disposisjon for allergi bør få morsmelk og fullammes i minst 4 måneder om mulig. De bør i størst mulig grad unngå eksposisjon for tobakksrøyk. Dersom allergi først er oppstått, bør en om mulig unngå å komme i kontakt med de allergenene en reagerer på.

Legemiddelomtaler og preparater

L9 Antihistaminer til lokal bruk

L9 Glukokortikoider for lokal, nasal administrasjon

L3 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon

L9 Histamin H1‑antagonister

L9 Kromoglikat

L9 Nedokromil

L11 Slimhinneavsvellende legemidler, lokale