T9.2 Figurer

Figur 1: Omtrentlig insidens av allergiske sykdommer i forhold til alder