T9.2 Figurer

Figur 1: Relativ insidens av allergiske sykdommer i forhold til alder

Tilpasset fra Wahn, 1998; Herz, 2005