L9.2 Glukokortikoider for lokal, nasal administrasjon

Publisert: 26.02.2016

Sist endret: 19.09.2018

Farmakokinetikk

  • Budesonid: Biotilgjengeligheten er 20 % ved nasal tilførsel. Se for øvrig L10 Budesonid

  • Flutikason: Biotilgjengeligheten er mindre enn 1 % ved nasal tilførsel. Se for øvrig L10 Flutikason

  • Mometason: Biotilgjengeligheten er mindre enn 0,1 % ved nasal tilførsel. En overveiende mengde svelges og absorberes fra mage-tarm-traktus. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren. Inaktiv metabolitt. Utskilles hovedsakelig i feces. Halveringstiden er ca. 6 timer. Se for øvrig L10 Mometason

  • Triamcinolon: Minimal absorpsjon ved nasal tilførsel. Se for øvrig L3 Triamcinolon

Indikasjoner

Førstevalg ved allergisk rhinitt med langvarige og uttalte symptomer hos voksne og barn over 5 år.

Dosering og administrasjon

  • Voksne og barn > 12 år: Det er vanlig å starte med 1–2 doser i hvert nesebor morgen og kveld. Ved symptomlindring fortsetter man med 1–2 doser i hvert nesebor bare om morgenen

  • Barn mellom 5 og 12 år: Halve dosen

Sprayen skal ikke rettes inn mot neseskilleveggen, men bakover, ev. lateralt mot øyekroken. Det kan være lurt å spraye høyre nesebor med venstre hånd og venstre nesebor med høyre hånd. En skal ikke snufse inn samtidig som en sprayer. Optimal effekt får man hvis man begynner å bruke legemidlet noen dager før man forventer å få symptomer og bruker det regelmessig hver dag så lenge en eksponeres for allergener. Er nesen allerede blitt tett før man får begynt med glukokortikoider, kan man bruke slimhinneavsvellende nesedråper samtidig med glukokortikoider i 7–10 dager.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Tendens til nysing og lett irritasjon foran i nesen i startfasen kan forekomme. Det pleier imidlertid å gå over. Tørrhet, skorpedannelse, ev. småblødninger sees hos noen få. Regelmessig skylling av nesen med saltvann og litt fuktighetsbevarende salve foran i nesen vil kunne eliminere disse plagene og gjøre at behandlingen vil kunne fortsette hos de aller fleste. Septumperforasjoner er beskrevet i noen sjeldne tilfeller i forbindelse med lokale glukokortikoider. Systemiske bivirkninger kan forekomme ved svært høy dosering (hyppige tilførsler), men sees ikke når legemidlene brukes i forskrevne doser.

Graviditet, amming

Ingen grunn til å fraråde nødvendig bruk.

Forsiktighetsregler

Vurder nøye den totale mengde glukokortikoider som gis ved bruk av høye doser lokale glukokortikoider til barn som både behandles for rhinitt og astma.

Kontroll og oppfølging

Pasienter som står på lokale glukokortikoider over lang tid, bør kontrolleres med noen måneders mellomrom med tanke på lokale slimhinneskader, spesielt på neseskilleveggen.

Informasjon til pasient

Det er svært viktig å opplyse pasientene om at den maksimale kliniske effekten av preparatene ikke kommer før det har gått noen dager. Forklar hvordan sprayingen utføres og nytten av ev. å bruke slimhinneavsvellende nesedråper på forhånd.