T9.1.4 Allergenspesifikk immunterapi (hyposensibilisering)

Publisert: 26.02.2016

Allergenspesifikk immunterapi har veldokumentert effekt ved visse allergiske sykdommer. Indikasjoner er alvorlig insektallergi og allergisk rhino‑konjunktivitt hvor allergensanering og symptomlindrende legemiddelbehandling har dårlig effekt. Aktuelle allergener for allergenspesifikk immunterapi er ekstrakter fra bi‑ og vepsegift og gresspollen (timotei) og bjerkepollen. Allergenspesifikk immunterapi mot dyre- og middallergi brukes sjelden. Når det gjelder muggsoppekstrakter er behandlingseffekten dårlig dokumentert.

Allergenspesifikk immunterapi kan både skje ved repeterte injeksjoner av aktuelle allergenekstrakter (SCIT) og ved sublingvale tabletter (SLIT). SCIT er i typiske tilfeller delt i to faser: En oppdoseringsfase på 8 uker der pasienten får ukentlige injeksjoner med økende allergenmengder, og en vedlikeholdsfase der pasienten får injeksjoner med samme høye dose hver 8. uke. Total behandlingstid er 3 år for pollenallergi og 5 år for insektallergi. SLIT foregår ved at pasienten legger en selvoppløselig tablett med allergenekstrakt under tungen og lar den ligge der til den er oppløst etter ca. 1 minutt. Det tas en tablett daglig i 3 år. Foreløpig er det bare SLIT mot gress som er tilgjengelig i Norge.

Indikasjonsstilling og oppdosering ved allergenspesifikk immunterapi krever spesiell allergologisk erfaring og grundig anamnese og prøvetaking. De behandlingsansvarlige skal også gi adekvat veiledning til allmennpraktikere som ev. gjennomfører vedlikeholdsbehandlingen. Effekten av behandlingen og varigheten av denne kan være varierende.

Anafylaksiberedskap er obligat ved all allergenspesifikk immunterapi.

Legemiddelomtaler og preparater

L9 Allergenekstrakter