L9.4.1 Kromoglikat

Publisert: 26.02.2016

Sist endret: 25.06.2018

For mer informasjon, se L7 Legemidler ved øyesykdommer

Egenskaper

Kromoglikat påvirker allergisk inflammasjon i luftveis- og øyeslimhinnene. Midlet hindrer antakelig aktivering av ulike betennelsesceller og har muligens en trigeminushemmende effekt. Må brukes profylaktisk og administreres lokalt regelmessig 4–6 ganger daglig. Stor individuell variasjon i nytten ved allergiske lidelser. Effekt av kromoglikat hos barn under ett år er ikke dokumentert. Ev. virkning på gastrointestinal allergi er dårlig dokumentert.

Farmakokinetikk

Absorberes dårlig ved peroral tilførsel, og biotilgjengeligheten er ca. 1 %. Absorpsjonen er 8–10 % ved inhalasjon, mindre enn 7 % ved intranasal tilførsel og minimal ved okulær tilførsel. Metaboliseres ikke. Utskilles hovedsakelig i feces, men også noe via nyrene. Halveringstiden er ca. 80 minutter.

Indikasjoner

Hovedsakelig hos barn med astma og allergi.

  • Allergisk rhinitt der glukokortikoid nesespray og antihistaminer ikke bør brukes eller ikke har forventet effekt.

  • Allergisk konjunktivitt.

Dosering og administrasjon

  • Allergisk rhinitt: En spray i hvert nesebor 4–6 ganger daglig. Ved behov kan doseringshyppigheten økes inntil det dobbelte. Samme dosering til barn og voksne.

  • Allergisk konjunktivitt: 1–2 dråper i hvert øye; 20 mg/ml må doseres 4 ganger i døgnet, 40 mg/ml kan doseres 2 ganger i døgnet.

  • Allergisk astma: Inhalasjonsaerosol: 10 mg (2 doser) × 4, om nødvendig økes til × 6–8. Ved anstrengelsesutløst astma bør kromoglikat administreres kort tid (10–15 minutter) før forventet anstrengelse.

  • Matvareintoleranse: 100–200 mg 15–20 minutter før hvert måltid.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Lokal irritasjon. Enkelte pasienter merker lett og forbigående svie i øynene like etter at dråpene er tatt. Irritasjon og tørrhet i halsen med hoste, fortrinnsvis ved inhalasjon av pulver. Skylling av munn og svelg etter inhalasjonen hjelper. Mindre plager med inhalasjonsaerosol og inhalasjonsvæske som inhaleres i forstøvet form gjennom en ansiktsmaske ved hjelp av nebulisator.

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen holdepunkter for fosterskade. Amming: Overgang til morsmelk er minimal.

Forsiktighetsregler

Hos kontaktlinsebrukere kan øyedråpene forårsake lokal irritasjon og avleires i linsene. Dette skyldes trolig konserveringsmidlet benzalkoniumklorid. Engangspipetter uten konserveringsmiddel anbefales derfor.

Preparater

CromolynPrasco Laboratories
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til mikstur
Kromoglikat20 mg / 1 ml
96 × 5 ml
C
Intal CFC-free InhalerAventis Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Inhalasjonsaerosol
Kromoglikat5 mg / 1 dose
112 doser
C
LecrolynSanten Oy
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Kromoglikat40 mg / 1 ml
10 ml
C
b
142,40
Lecrolyn sineSanten Oy
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Kromoglikat40 mg / 1 ml
5 ml
F
b
Øyedråper
Kromoglikat40 mg / 1 ml
10 ml
C
b
444,30
Lomudalsanofi-aventis Norge (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Kromoglikat20 mg / 1 ml
100 ×10 ml
C
LomudalSanofi
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Inhalasjonsaerosol
Kromoglikat5 mg / 1 dose
2 ×112 doser
C
LomudalSanofi-aventis Norge (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper
Kromoglikat20 mg / 1 ml
5 ml
F
b
Øyedråper
Kromoglikat20 mg / 1 ml
13.5 ml
C
b
113,60
Øyedråper
Kromoglikat40 mg / 1 ml
60 × 0.35 ml
C
b
277,90
Øyedråper
Kromoglikat40 mg / 1 ml
20 × 0.35 ml
F
NalcromSanofi-aventis
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Kromoglikat200 mg / 10 ml
50 ×10 ml
C