T14.6.2 Akutt (spesifikk) cervisitt

Publisert: 13.09.2016

Etiologi

Oftest klamydia; gonoré er sjelden i Norge.

Symptomer

Ofte asymptomatisk. Utfloden kan være purulent, lett blodtilblandet. Sjelden smerter.

Diagnostikk

Mikrobiologisk påvisning av chlamydia trachomatis.

Behandling

Doksysyklin (200 mg) i 7 dager anbefales.

Engangsdose til begge partnere med azitromycin har tidligere vært førstevalg, men ved denne behandlingen sees resistensutvikling i økende grad.

Legemiddelomtaler og preparater

L1 Azitromycin

L1 Doksysyklin