L1.2.14.1 Metronidazol

Publisert: 16.11.2016 

Egenskaper

Hemmer mikrobenes syntese av DNA og skader eksisterende DNA.

Antimikrobielt spektrum

Metronidazol har baktericid effekt på en rekke anaerobe bakterier, bl.a. Bacteroidesarter, men P. acnes og Actinomyces anses resistente. Protozocid effekt på Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia og Entamoeba histolytica. Brukes i kombinasjonsbehandling av Helicobacter pylori.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 100 % ved peroral tilførsel, 60–100 % ved rektal tilførsel og 2–55 % ved vaginal tilførsel. Absorberes minimalt ved topikal bruk. God penetrasjon til vev og kroppsvæsker, men penetrerer ikke placenta. Det oppnås terapeutiske konsentrasjoner i cerebrospinalvæsken. Metaboliseres i stor grad i leveren ved oksidering og glukuronidering. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 6–18 % umetabolisert. Halveringstiden for aktive substanser er 6–12 timer.

Indikasjoner

 • Infeksjoner med Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia og anaerobe bakterier. Brukes i kombinasjon med amoksicillin eller trimetoprim-sulfametoksazol ved behandling av akutt divertikulitt utenfor sykehus hos systemisk påvirkede pasienter. Har også effekt ved bakteriell vaginose og Vincents angina.

 • Brukes i kombinasjonsbehandling av Helicobacter pylori ved ulcussykdom (se ) og profylaktisk ved kolon‑rektum‑kirurgi.

 • Førstehåndspreparat ved behandling av Clostridium difficile-infeksjoner.

 • Lokalbehandling (gel, krem) av papler, pustler og erytem ved rosacea.

Dosering og administrasjon

 1. Peroralt

  • Anaerobe infeksjoner: 400–500 mg × 3

  • Trichomonasinfeksjoner: 200–250 mg × 3, ev. 2 g som en engangsdose

  • Bakteriell vaginose: 400 mg × 2 i 5–7 dager. Alternativt 2 g som engangsdose til pasient og partner

  • Amøbiasis: 400–800 mg × 3 i 5–10 dager 

  • Giardiasis: 2 g (5 tabl à 400 mg) som enkeltdose i 3 dager, alternativt 1 tabl à 400 mg x 3 i 5 dager, alternativt 500 mg x 2 i 7–10 dager

  • Clostridium difficile: 400 mg × 3 i 5–10 dager

 2. Parenteralt

  • Profylakse ved abdominal kirurgi: 1500 mg infunderes en time før operasjonen

  • Annen parenteral dosering: Se spesiallitteratur

 3. Lokalbehandling

  • Vagitorier: 500–1000 mg (1–2 vagitorier) i 4–5 dager

  • Gel, krem: Et tynt lag appliseres 1–2 ganger daglig i en måned

Dosering til barn: Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Høye doser og langtidsbehandling som ved Crohns sykdom øker risikoen for bivirkninger. Vanlige: Moderate og forbigående gastrointestinale symptomer som magesmerter, kvalme, brekninger og diaré. Metallsmak, belegg på tungen. Potensielt alvorlige: Forbigående nøytropeni; andre hematologiske symptomer er sjeldne. Reversibel perifer sensorisk nevropati er beskrevet ved langvarig og intensiv behandling. Krampeanfall. Økt bilirubin i serum, kolestatisk hepatitt, pankreatitt.

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Amming: Overgang til morsmelk er moderat til høy. Kan brukes systemisk hos ammende i perorale doser på under 1,2 g daglig i kortere perioder (≤ 2 uker). Ved bruk av høye engangsdoser bør amming utsettes 12–24 timer. Lokal bruk: Systemisk opptak er lavt. Kan brukes av ammende. Lokal bruk er ikke forbundet med skadelige effekter.

Forsiktighetsregler

Unngå langvarig behandling pga. uavklart risiko for kreftutvikling.

Kontraindikasjoner

Porfyri, er sannsynligvis porfyrogent.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

FlagylAventis Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Metronidazol500 mg
10 stk
C
FlagylWinthrop Pharmaceuticals
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Metronidazol1 g
10 stk
C
FlagylSanofi-aventis Norge (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, suspensjon
Metronidazol40 mg / 1 ml
100 ml
C
b
163,80
Tablett
Metronidazol400 mg
30 stk
C
b
120,30
Tablett
Metronidazol400 mg
10 stk
C
b
78,50
Vagitorie
Metronidazol500 mg
10 stk
C
b
135,70
Metronidazol ActavisActavis Group PTC ehf (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Metronidazol500 mg
30 stk
C
b
114,10
Tablett
Metronidazol500 mg
8 stk
C
b
57,-
Tablett
Metronidazol500 mg
14 stk
C
b
72,60
RosazolActavis Group PTC ehf (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Krem
Metronidazol1 %
25 g
C
121,10
Krem
Metronidazol1 %
25 g
F
Metronidazol Baxter ViafloBaxter Medical AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske, oppløsning
Metronidazol5 mg / 1 ml
60 ×100 ml
C
1 772,-
Metronidazole BraunB. Braun Melsungen AG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske, oppløsning
Metronidazol5 mg / 1 ml
10 × 200 ml
C
b
986,40
Infusjonsvæske, oppløsning
Metronidazol5 mg / 1 ml
10 × 300 ml
C
b
1 461,40
Infusjonsvæske, oppløsning
Metronidazol5 mg / 1 ml
20 ×100 ml
C
b
986,40
RozexGalderma Nordic AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Krem
Metronidazol0.75 %
50 g
C
172,40
ZidovalViatris AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Vaginalgel
Metronidazol7.5 mg / 1 g
40 g
C
165,30