T3.2.2.3 TSH‑mangel

Publisert: 22.09.2021

Generelt

Del av hypofyse/hypotalamisk sykdom medførende sekundær (overordnet) hypotyreose. Som oftest ledd i hypofysesvikt i flere akser, men kan sees isolert.

Diagnose

Lavt nivå av tyroksin og trijodtyronin med samtidig lavt eller relativt lavt nivå av TSH.

Behandling

Substitusjon gis med tyroksin (levotyroksinnatrium). Behandlingen kan ikke, som ved primær hypotyreose, styres etter TSH, men baseres på måling av fritt-T4 og ut fra klinisk effekt.

Legemiddelomtaler og preparater