G27.9 Legemidler som bør trappes ned før seponering

Tabell 1 viser forslag til nedtrapping og seponering av noen viktige legemiddelgrupper.

De fleste legemidler, inklusive antidemensmidler og antikolinerge legemidler mot urininkontinens, kan seponeres direkte uansett behandlingslengde. Også legemidler som er inkludert i tabell 1 G27 Tabell 1: Forslag til nedtrapping for legemidler som bør trappes ned gradvis før seponering. , kan seponeres direkte uten nedtrapping ved bruk i inntil 1 – 2 uker. Legemidler som er brukt i 2 – 4 uker kan ofte trappes ned raskere enn angitt i tabellen. Ved langvarig bruk og høy dosering eller hvis det oppstår seponerings-symptomer, kan en langsommere nedtrapping enn foreslått i tabellen være nødvendig.

Hos pasienter i sykehjem eller sykehus kan nedtrapping ofte gjøres raskere enn det som er angitt i tabellen fordi pasienten kan observeres kontinuerlig. Noen ganger kan alvorlige eller plagsomme bivirkninger gjøre svært rask nedtrapping eller umiddelbar seponering nødvendig. Da er det viktig å observere pasienten nøye og eventuelt iverksette tiltak for å dempe seponeringsreaksjoner, f. eks. kortvarig bruk av andre legemidler.

Tabletter med delestrek kan deles, men ytterligere oppdeling av tabletter med kniv eller tablettdeler bør unngås. Videre nedtrapping med dosering hver annen dag kan gjøres hvis virkestoffet har lang halveringstid. Ved behov for svært langsom nedtrapping kan overgang til mikstur eller dråper være en løsning hvis virkestoffet finnes i disse formene.