G27.3 Nødvendige legemidler

  1. Kurative legemidler dvs. behandling som tar sikte på helbredelse – f.eks. antibiotika og noen kreftlegemidler.

  2. «Livsviktige» legemidler dvs. behandling av alvorlige lidelser som vil forverres vesentlig uten behandling – f.eks. legemidler mot hjertesvikt, kreft og glaukom.

  3. Substitusjon for kroniske mangeltilstander – f.eks. hypotyreose, insulinmangel og vitamin B12 - mangel.

  4. Palliativ behandling i livets sluttfase – f.eks. behandling av smerter, forstoppelse, angst og pustevansker.

Generelt bør man være forsiktig med å seponere slike legemidler. Det kan likevel være nødvendig ved uakseptable bivirkninger og interaksjoner, ved terapisvikt eller ved overgang til terapeutisk likeverdige legemidler med en bedre nytte-risiko profil.