G27.5 Symptomlindrende legemidler

Denne kategorien omfatter legemidler til behandling av plagsomme tilstander og symptomer. Her finnes mange legemidler som er uhensiktsmessige, vanedannende eller som øker risikoen for alvorlige legemiddelrelaterte problemer. De vil derfor være aktuelle kandidater for prøveseponering, men mange av dem krever gradvis dosereduksjon for å unngå seponeringsreaksjoner.

Inndelingen i nødvendige, forebyggende og symptomlindrende legemidler kan være nyttig, men må brukes med skjønn. F.eks. vil man kunne hevde at antikoagulasjon ved atrieflimmer både er forebyggende og nødvendig behandling. Andre legemidler vil kunne ha ulike status avhengig av diagnose og indikasjon. F.eks. vil bruk av antidepressive legemidler være nødvendig behandling ved en alvorlig depresjon, men vil kunne være symptomlindrende behandling ved en mild til moderat depressiv reaksjon.