T16.3.2.1 Mild – middels akne

Publisert: 28.04.2017

Generelt

Mild akne (mindre enn 10 papulopustler i ansiktet) og middels akne (10–40 papulopustler i ansiktet).

Symptomer

Komedoner, papler og pustler i ansiktet.

Behandling

Lokalbehandling med benzoylperoksid, azelainsyre, adapalen eller tretinoin tar oftest 6–8 uker før effekt. Behandlingen bør pågå til aknelesjoner har gått bort og deretter som vedlikeholdsbehandling 2 x ukentlig i 6–12 måneder.

Adapalen og benzoylperoksid kan brukes som monoterapi, men finnes nå som kombinasjonspreparater med lav benzoylperoksidkonsentrasjon og adapalenkonsentrasjon på 0,1 eller 0,3 %. Kombinasjonspreparatene er noe lokalirriterende, men har bedre og raskere innsettende effekt enn monoterapi med de enkelte stoffene og bør være et førstevalg.

Azelain gir noe mindre hudirritasjon og egner seg godt som førstevalg ved mild til moderat papulopustuløs akne hos personer med lett irritert hud/eksem. Tretinoin er trolig det beste midlet ved komedonakne, men gir hudirritasjon og krever prevensjon. Lokalbehandling med klindamycin (også i kombinasjon med tretinoin) bør pga. resistensproblematikk begrenses og kun benyttes når andre lokale midler ikke fungerer. For å redusere risikoen for resistensutvikling anbefales det å kombinere klindamycin topikalt med benzoylperoksid. Topikale salicylsyrepreparater har svak antikomedogen effekt. Dersom lokalbehandling ikke gir tilstrekkelig effekt innen 3 måneder, må systemisk behandling vurderes.

Legemiddelomtaler og preparater

L16 Adapalen

L16 Adapalen og kombinasjoner

L16 Azelainsyre

L16 Benzoylperoksid

L1 Klindamycin

L16 Midler mot forhorningsforstyrrelse

L16 Tretinoin