T16.3.3 Hidrosoadenitt

Publisert: 28.04.2017

Generelt

Hidrosoadenitt (HA) er en svært plagsom og terapiresisitent, kronisk inflammatorisk hudlidelse med betente noduli, abscesser, fistler og arrdannelser typisk lokalisert i aksiller, lysker og hudfolder på kroppen.

Etiologi

Ukjent, men skyldes muligens manglende nedregulering av inflammasjon i hårfollikler. Mekanisk irritasjon og bakterieovervekst/infeksjon kan være utløsende eller forverrende faktorer.

Epidemiologi

HA rammer ca. 1 % av befolkningen og 4 % i gruppen yngre voksne kvinner. Sees oftere hos røykere, overvektige og pasienter med metabolsk syndrom.

Symptomer

Dype, ofte residiverende abscesser intertriginøst som kan utvikle seg til arrområder med fisteldannelser. Komedoner kan av og til sees i aktuelle hudområder.

Behandling

Vektreduksjon og røykeslutt anbefales. Kirurgisk behandling bør vurderes tidlig, da medikamentell behandling stort sett er symptomlindring. Små lesjoner kan eksideres, "deroofes" eller fjernes med annen teknikk. Milde, utbredte former kan behandles med klindamycin topikalt 2 ganger daglig over flere måneder, kombinert med benzoylperoksid vask 2-3 ganger per uke for å unngå resistens.  Utbredt HA, samt pasienter med fisteldannelser trenger oftest kirurgisk behandling (laser, eksisjon). Oppstart med langvarig antibiotikabehandling (tetrasykliner) bør gjøres i samråd med spesialist. Behandling med adalimumab, dapson og acitretin er spesialistoppgave.

Prognosen

Ofte kronisk, residiverende tilstand til tross for terapi.

Legemiddelomtaler og preparater

L16 Acitretin

L17 Adalimumab

L16 Benzoylperoksid

L1 Dapson

L1 Klindamycin

L1 Tetrasykliner og glycylsykliner