L8.13.1 Antiarytmika klasse Ia

Publisert: 25.01.2017

Forsiktighetsregler

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Underkapitler