L8.1.3.2 Bumetanid

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 02.05.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L8 Slyngediuretika

Farmakokinetikk

Se Tabell 1 L8 Tabell 1 Diuretika. Farmakokinetiske egenskaper. Biotilgjengeligheten er opptil 100 % ved peroral tilførsel. Elimineres både ved metabolisme (ca. 40 %) og ved utskillelse via nyrene (ca. 60 %). Inaktive metabolitter. Halveringstiden er 1–2 timer.

Dosering og administrasjon

 1. Voksne:

  1. Hjertesvikt: Peroralt: 0,5–2 mg daglig

  2. Ved nyresvikt og alvorlig hjertesvikt: Peroralt: 2,5–5(–10) mg × 2

  3. Akutt lungeødem: Parenteralt: 1–2 mg i.v., ev. gjentatt etter 10–15 minutter

  4. Akutt nyresvikt: Parenteralt: 6,25–12,5 mg langsomt i.v., ev. over 1–2 timer

  5. Malign hypertensjon: Ved samtidig væskeretensjon: 1–4 mg i.v.

 2. Barn, peroralt: 25 μg/kg kroppsvekt, maksimalt 1 mg en gang daglig. Kan ev. øke til 2–3 ganger daglig

Behandling med tabletter 5 mg bør startes i sykehus eller av spesialist i indremedisin.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Bumetanide tevaCentrafarm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Bumetanid1 mg
30 stk
C
BurinexKaro Pharma AB (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Bumetanid0.5 mg / 1 ml
5 × 4 ml
C
b
102,30
Tablett
Bumetanid1 mg
100 stk
C
b
189,30
Tablett
Bumetanid1 mg
100 stk
C
Tablett
Bumetanid1 mg
30 stk
C
Tablett
Bumetanid2 mg
100 stk
C
b
635,20
Tablett
Bumetanid2 mg
100 stk
C
Tablett
Bumetanid5 mg
100 stk
C
b
635,20
BurinexOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Bumetanid1 mg
100 stk
C
b
189,30
Tablett
Bumetanid5 mg
100 stk
C
b
635,20
Burinex2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Bumetanid1 mg
100 stk
C
b
189,30