L8.1.3.1 Furosemid

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 20.10.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L8 Slyngediuretika

Farmakokinetikk

Se Tabell 1 L8 Tabell 1 Diuretika. Farmakokinetiske egenskaper. Biotilgjengeligheten er 60–70 % ved peroral tilførsel. Absorpsjonen er rask, men med stor individuell variasjon. Det er ingen direkte relasjon mellom plasmanivå og terapeutisk effekt. Elimineres både ved metabolisme (ca. 35 %) og ved utskillelse gjennom nyrene (ca. 65 %). Metabolismen foregår fortrinnsvis i nyrene. Metabolittenes aktivitet er ikke klarlagt. Halveringstiden er ca. 1,5 time.

Dosering og administrasjon

 1. Voksne:

  1. Hjertesvikt:

   1. Peroralt: 20–120 mg daglig. Høyere doser sjelden nødvendig hvis normal nyrefunksjon. Depotkapsler 30–120 mg daglig. Ved alvorlig nyresvikt: 250–1000 mg per døgn. Bør fordeles på to eller flere doser.

   2. Parenteralt: Ved intravenøs injeksjon bør første dose være lav (5–20 mg) til moderat (20–40 mg) inntil individuell følsomhet er kjent (særlig ved hypotensjon, risiko for ytterligere blodtrykksfall). Injeksjonen bør skje langsomt.

  2. Hypertensjon: Depotkapsel 30–60 mg daglig.

  3. Malign hypertensjon: Ved samtidig væskeretensjon: Initialt 40 mg intravenøst.

  4. Ødemer: 20–40 mg/døgn, ev. 20–40 mg med 6–8 timer intervall til tilfredsstillende effekt.

 2. Barn:

  1. Peroralt: 2–3 mg/kg kroppsvekt/døgn fordelt på to doser.

  2. Parenteralt (intravenøst, intramuskulært): 0,5–2 mg/kg/døgn fordelt på to doser. Intravenøs injeksjon bør skje langsomt (10–15 minutter).

Behandling med tabletter 250 mg og 500 mg bør startes i sykehus eller av spesialist i indremedisin.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kontroll, oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

DiuralTeva B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper, oppløsning
Furosemid10 mg / 1 ml
30 ml
C
Dråper, oppløsning
Furosemid10 mg / 1 ml
30 ml
C
b
343,30
FurixOrifarm Healthcare A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Furosemid10 mg / 1 ml
10 × 5 × 25 ml
C
b
2 952,-
Injeksjonsvæske, oppløsning
Furosemid10 mg / 1 ml
10 × 5 × 2 ml
C
b
619,50
Tablett
Furosemid20 mg
100 stk
C
b
80,70
Tablett
Furosemid40 mg
100 stk
C
b
80,70
Tablett
Furosemid500 mg
100 stk
C
b
455,10
Furix RetardOrifarm Healthcare A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotkapsel, hard
Furosemid30 mg
100 stk
C
b
122,-
FurosemidOrion Corporation Orion Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Furosemid20 mg
100 stk
C
b
80,70
Tablett
Furosemid40 mg
100 stk
C
b
80,70
Tablett
Furosemid500 mg
5 × 20 stk
C
b
455,10
Furosemide KalceksAS Kalceks
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Furosemid10 mg / 1 ml
50 × 2 ml
C
619,50
Lasix ProlongatumSanofi
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotkapsel, hard
Furosemid30 mg
30 stk
C
Lasix RetardSanofi-aventis Norge (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotkapsel, hard
Furosemid30 mg
100 stk
C
b
122,-