L6.1.5.3 Gabapentin

Publisert: 29.04.2016

Sist endret: 15.11.2018

Egenskaper

Gabapentin er en GABA-analog uten direkte effekt på GABA-reseptorer. Den viktigste virkningsmekanismen ansees å være en binding til spenningsavhengige kalsiumkanaler i CNS. Virker ved fokale anfall med og uten generalisering og ved nevrogen smerte.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten ved peroral tilførsel er doseavhengig: 60 % ved 300 mg dose og ca. 42 % ved 800 mg dose. Metaboliseres ikke. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstid, se Tabell 1 L6 Tabell 1 Antiepileptika: Veiledende dosering. Antatt terapeutiske plasmakonsentrasjonsområder. Halveringstiden er direkte korrelert til kreatininclearance.

Indikasjoner

Tilleggsmedikasjon ved epilepsi med fokale anfall med eller uten sekundær generalisering hos pasienter ned mot 6 år som ikke blir tilfredstillende kontrollert med tradisjonelle antiepileptika. Godkjent som monoterapi over 12 år. Perifer nevropatisk smerte.

Dosering og administrasjon

  • Barn (> 6 år): Innledningsvis 10–15 mg/kg kroppsvekt/døgn. Effektiv dose kan nås ved å titrere opp til 25–35 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i løpet av ca. 3 dager. Doser opp til 50 mg/kg/døgn kan forsøkes ved behov.

  • Voksne og barn over 12 år: Gradvis økning med 300 mg/dag til 900 mg (eller lavere), deretter økning med 300–600 mg/dag inntil vedlikeholdsdose. Vanlig vedlikeholdsdose er 1200–2400 mg/dag oppdelt i tre doser. Doser opp til 4800 mg kan forsøkes. Redusert dose ved nedsatt nyrefunksjon og hos eldre.

Tentativ terapeutisk plasmakonsentrasjon, se Tabell 1 L6 Tabell 1 Antiepileptika: Veiledende dosering. Antatt terapeutiske plasmakonsentrasjonsområder.

Legemidler og førerkortforskriften

Legemidler (helsekrav til førerkort): Se Førerkort – veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016)

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Konsentrasjonsavhengige: Nedsatt våkenhet og konsentrasjonsevne. Koordinasjonsforstyrrelser, tremor, taleforstyrrelser, synsforstyrrelser og dobbeltsyn. Dyspepsi, perifert ødem, levkocytopeni, kløe. Man har funnet en mulig doseavhengig økning av anfallsfrekvensen hos et lite antall pasienter.

Graviditet, amming

Se generelt  og . Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset Amming: Overgang til morsmelk er moderat

Forsiktighetsregler

Nedsatt nyrefunksjon.

Kontroll og oppfølging

Terapeutiske plasmakonsentrasjoner ikke fastlagt. Nyrefunksjonskontroll.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasient

Bivirkninger.

Preparater

GabaLiquid GeriaSanInfectopharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Gabapentin50 mg / 1 ml
150 ml
C
Gabapentin AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Gabapentin100 mg
100 stk
C
b
105,-
Kapsel, hard
Gabapentin300 mg
100 stk
C
b
204,60
Kapsel, hard
Gabapentin400 mg
100 stk
C
b
273,70
Gabapentin rosemontRosemont Pharmaceuticals
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Gabapentin50 mg / 1 ml
150 ml
C
Gabapentin stadaStada Arzneimittel AG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Gabapentin100 mg
100 stk
C
NeurontinUpjohn EESV
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Gabapentin100 mg
100 stk
C
b
105,-
Kapsel, hard
Gabapentin300 mg
50 stk
C
b
120,40
Kapsel, hard
Gabapentin300 mg
100 stk
C
b
204,60
Kapsel, hard
Gabapentin400 mg
100 stk
C
b
273,70
Tablett
Gabapentin600 mg
100 stk
C
b
366,30
Tablett
Gabapentin800 mg
100 stk
C
b
493,70