L2.1.5.2 Karboplatin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Platinaforbindelser

Egenskaper

Kompleksforbindelse av platina. Skader DNA.

Farmakokinetikk

Metaboliseres i svært liten grad. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er tofasisk: Initialt ca. 2–3 timer, deretter terminalt 5 dager eller mer.

Indikasjoner

Ovarialkreft, lungekreft. Øsofaguscancer. Nevroblastom, gliomer og germinalcellesvulster hos barn. Adjuvant ved seminom. Brukes også ved høydoseregimer (med stamcellestøtte).

Dosering og administrasjon

Gis intravenøst, men prehydrering er vanligvis ikke nødvendig. Optimal dosering må baseres på pasientens nyrefunksjon. (Calverts formel, se spesiallitteratur.)

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Beinmargstoksisiteten er dosebegrensende. Karboplatin gir mindre kvalme og oppkast enn cisplatin. Det er også mindre nyretoksisk og ototoksisk.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 og G8.1.

Forsiktighetsregler

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet ved hørselsnedsettelse, nedsatt beinmargsfunksjon, dehydrering, samt med kombinasjoner med midler som er nyretoksiske eller retineres ved nedsatt nyrefunksjon.

Kontroll og oppfølging

Regelmessig kontroll av blodbildet og nyrefunksjonen.

Informasjon til pasient

Prevensjon under behandling. Observere bivirkninger og muligheten for interaksjoner.

Preparater

Carboplatin AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Karboplatin10 mg / 1 ml
15 ml
C
957,80
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Karboplatin10 mg / 1 ml
5 ml
C
343,40
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Karboplatin10 mg / 1 ml
45 ml
C
2 800,90
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Karboplatin10 mg / 1 ml
60 ml
C
3 722,50
Carboplatin Fresenius KabiFRESENIUS KABI NORGE AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Karboplatin10 mg / 1 ml
5 ml
C
343,40
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Karboplatin10 mg / 1 ml
15 ml
C
957,80
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Karboplatin10 mg / 1 ml
45 ml
C
2 800,90
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Karboplatin10 mg / 1 ml
60 ml
C
3 722,50