G28.11 Utøy, veggdyr, etc.

Det finnes flere insekter og annet utøy som kan være plagsomme som midd, teger, lus, lopper, edderkopper og kakerlakker. Se Skadedyrveilederen for mer utdypende omtale av alle artene. Her omtales bare veggdyr og skabb. Se FHI Skadedyrveilederen.

Veggdyr mye omtalt fordi forekomsten er økende blant reisende, men også i Norge. De suger blod, kan gi hudkløe og er vanskelige å bli kvitt. De bor innendørs i sengetøy, sofaer, kroker, sprekker og hulrom, bak bilder, skap, lister og tapet, ved elektriske ledninger, kontakter og andre rørgjennomføringer. På gjemmestedene finner man tomme huder, egg, levende og døde individer og de karakteristiske svarte ekskrementene som er lettest å få øye på. De kan spres med bagasje og brukt innbo og sengetøy og er vanligst på steder med stor gjennomstrømning av mennesker. Noen reagerer kraftig på bittene med lokal irritasjon og kløe, mens andre ikke merker noe til dem. Trypanosoma chagasi som gir amerikansk trypanosomiasis, kan overleve i veggdyr, men ellers er det ikke vist at de overfører infeksjoner til mennesker. Chagas er ekstremt sjelden som reiserelatert sykdom. Sjekk potensielle gjemmesteder for veggdyr på hoteller og andre overnattingssteder, og finn et annet sted å sove om du ser ekskrementer etter veggdyr. Hold klær i lukket koffert. Kuldebehandling (<-18°C i 3 døgn) eller varmebehandling (>50°C i et par timer eller maskinvask ved 60°C) av klær og reiseutstyr etter hjemkomst før det tas inn kan forhindre spredning til eget hjem. Se etter ekskrementer fra veggdyr på brukte madrasser, senger og møbler før du handler eller tar de inn i huset. For eradikering av etablert veggdyrinfestasjon, må man ofte ty til profesjonell hjelp, se FHI

Skabb, se T16 Skabb