G28.7 Forstoppelse

Se T12.9.2 Obstipasjon T12 Obstipasjon