G28.7 Forstoppelse

Generelt

Se T12.9.2 Obstipasjon