G28.6 Reisesyke

Generelt

Se T19.3 T19 Reise‑ og bevegelsessyke