G28.5 Venøs tromboembolisme

Generelt

Reiser, særlig lange flyreiser, er assosiert med noe økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE). Risikoen er høyest hos personer som også har andre kjente risikofaktorer, slik som de som nylig har gjennomgått kirurgi, som tidligere har hatt VTE, som har avansert kreftsykdom, betydelig overvekt, er gravide, eller bruker hormonell antikonsepsjon. 

Forebyggende tiltak

Forebyggende tiltak som kan anbefales for alle, er å regelmessig reise seg, tøye legg- og lårmuskulatur og sørge for tilstrekkelig inntak av ikke-alkoholholdig drikke. 

Kompresjonsstrømper

Kompresjonsstrømper kan være nyttig hos personer med økt risiko for venøs tromboemolisme (se over). Det er tilstrekkelig med strømper som slutter under knenivå. 

Medikamentell profylakse

Medikamentell profylakse mot VTE hos reisende er lite studert, og fordelen må veies opp mot blødningsrisiko. Hos personer med tidligere VTE og andre risikofaktorer kan det vurderes å gi en dose lavmolekylærvekt heparin L4 Fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner (eks. dalteparin 2500-5000 IE avhengig av vekt) eller dabigatran (75 mg x 1) 1-2 timer før lengre flyreiser. Se T4 Primærprofylakse mot DVT ved kirurgi og sykehusinnleggelser.