T7.2.1.4 Klamydia konjunktivitt

Publisert: 22.12.2015

Akutt klamydia konjunktivitt

Etiologi

Chlamydia trachomatis kan fremkalle akutt konjunktivitt både hos voksne og hos nyfødte som blir smittet under fødselen hvis moren har klamydiavaginitt. Kan opptre ensidig. Tilstanden skal mistenkes ved manglende effekt av kloramfenikol eller fusidin øyedråper. Hos voksne bør smittekilden oppsøkes og behandles samtidig.

Symptomer

Røde øyne, konjunktivalt ødem og uttalt purulent sekresjon.

Diagnostikk

DNA-amplifisering/PCR-diagnostikk fra konjunktivalt avskrap er mest sensitivt.

Komplikasjoner

Luftveisinfeksjon, inkludert pneumoni, sees hyppig hos nyfødte.

Behandling

Systemisk behandling med tetrasykliner (voksne) eller erytromycin (barn) i to uker. Hos voksne kan også 1 g azitromycin som engangsdose benyttes. Samtidig gis azitromycin øyedråper (Azyter) x 2 i 3 dager eller oksytetrasyklin øyesalve morgen og kveld i minst to uker.

Profylakse

Svangerskapskontroll med sanering av smittekilde.

Legemiddelomtaler og preparater

L1 Azitromycin

L1 Erytromycin

L1 Makrolider

L1 Oksytetrasyklin

L1 Tetrasykliner og glycylsykliner

Trakom

Etiologi

Chlamydia trachomatis serotype A, B eller C.

Symptomer

Kronisk svie og kløe i øynene.

Komplikasjoner

Gjentatte reinfeksjoner medfører etter hvert arrdannelse i øvre øyelokk med skrumpning, trichiasis, entropion, keratitt, karinnvekst i kornea (pannus trachomatis) og ev. tørt øye med permanent nedsatt syn, ev. blindhet.

Diagnose

Forekommer hyppig i tropiske og subtropiske strøk, og sees i Norge hos innvandrere fra samme områder. Diagnostiseres ved de typiske komplikasjoner, ev. også ved PCR-teknikk eller mikroskopi av konjunktivalt avskrap.

Behandling

Kirurgisk korrigering av øyelokk og trichiasis. Ellers som for akutt klamydia konjunktivitt (T7 Klamydia konjunktivitt).