T11.5.1.3 Akutt og kronisk suppurativ betennelse i glandula submandibularis. Sialolitiasis.

Publisert: 13.02.2017

Etiologi

Betennelse og steindannelse henger ofte nært sammen. Pga. utførselsgangens anatomi og mukøst sekret skjer steindannelse lett. Sekretstagnasjon som følger, vil gi hevelse av kjertelen i forbindelse med måltider. Tilstanden vil som regel, ev. kombinert med infeksjon, resultere i kronisk sialoadenitt med destruksjon av kjertelepitel i større eller mindre grad.

Symptomer

Retrograd infeksjon vil kunne gi akutte symptomer med sterk ømfintlig hevelse av kjertelen, rubor i huden, puss fra utførselsgangen og høy feber. Slike akutte episoder vil holde ved like de kroniske betennelsesforandringene i kjertelen.

Behandling

  1. Ved akutt sialoadenitt: Antibakterielle midler med virkning både på gramnegative og grampositive bakterier, f.eks. doksysyklin

  2. I mer fredelig fase kan steiner som ligger perifert i utførselsgangen fjernes via snitt i munnslimhinnen

  3. Hvis steinene ligger sentralt i utførselsgangen eller tilstanden har vart så lenge at det er kommet betydelige forandringer i kjertelen, må hele kjertelen fjernes

Andre betennelsestilstander i spyttkjertelen

Se

Legemiddelomtaler og preparater

L1 Doksysyklin