T11.7 Figurer

figur

Fig. 1: Behandlingsalgoritme, akutt rhinosinusitt