T11.5.1.2 Kronisk residiverende parotitt

Publisert: 13.02.2017

Etiologi

Ukjent. Forekommer hos barn; mulig medfødte misdannelser i de små utførselsgangene.

Symptomer

Residiverende smertefull hevelse i glandula parotis med moderat feber. Tyntflytende purulent sekret kan presses fra utførselsgangen. Symptomene er ensidige, men røntgenologisk kan det som regel påvises sykdomstegn i begge kjertler. Spontan bedring er vanlig i ungdomsalder.

Behandling

Bredspektrete antibakterielle midler (f.eks. doksysyklin) kan forsøkes ved akutte episoder. I tilfeller med store plager kan det være nødvendig med parotidektomi.

Legemiddelomtaler og preparater

L1 Doksysyklin