T11.3.2.2 Kronisk tonsillitt

Publisert: 13.02.2017

Etiologi

Kan skyldes nedsatt infeksjonsresistens eller være sekundær til andre infeksjoner i øvre luftveier, munnhule og svelg.

Symptomer

Hyppige episoder med akutt tonsillitt, lengre perioder med svelgsmerter, ubehag i halsen. Klumpfølelse og moderat temperaturstigning. Forekommer hyppigst hos ungdom og unge voksne. Oftest spontan bedring i voksen alder.

Behandling

  • Penicillin har som regel vært forsøkt gjentatte ganger uten særlig effekt. Klindamycin (150 mg × 4) har i kontrollerte forsøk vist seg å ha effekt og bør være et alternativ til tonsillektomi

  • Tonsillektomi er indisert ved mer enn 4–5 akutte episoder i løpet av året flere år på rad

Legemiddelomtaler og preparater

L1 Klindamycin