L5.3.4.2 Doksepin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 14.11.2017

Vedrørende bivirkninger, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5 Trisykliske antidepressiva

For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner samt informasjon til pasienten, se L5 Antidepressiva

Egenskaper

Antidepressivum (TCA). Forholdsvis sterk sedativ, angstdempende og antikolinerg virkning.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 20–40 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren av CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden, se Tabell 3 L5 Tabell 3 Antidepressiva. Halveringstiden for hovedmetabolitt er ca. 50 timer.

Indikasjoner

Særlig egnet ved tilstander preget av både depresjon og angst.

Dosering og administrasjon

Voksne: Se også L5 Dosering og administrasjon. Enkel døgndose, initialt 50 mg, gradvis økning til maksimalt 200–250 mg.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Se L5 Antidepressiva. Amming: Akkumulering av aktiv metabolitt hos det ammende barnet kan forårsake sedasjon og respirasjonshemning. Alternative antidepressiva bør brukes.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

SinequanOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Doksepin25 mg
100 stk
C
b
131,50
SinquanPfizer
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Doksepin10 mg
100 stk
C
Kapsel
Doksepin25 mg
100 stk
C