L5.3.4.1 Amitriptylin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 15.10.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5 Trisykliske antidepressiva

For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner samt informasjon til pasienten, se L5 Antidepressiva

Egenskaper

Antidepressivum (TCA). Forholdsvis sterk sedativ og antikolinerg virkning. Av den grunn dårlig egnet hos eldre. Relativt høy akutt toksisitet. 

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 50 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren av CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt nortriptylin. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstider for de aktive substanser, se Tabell 3 L5 Tabell 3 Antidepressiva.

Indikasjoner

Foretrekkes ofte ved agiterte og engstelige depresjoner, men terapeutisk like effektivt ved hemmete. Har effekt ved kroniske smerter, fremfor alt nevropatisk smerte.

Dosering og administrasjon

Voksne: Se også L5 Dosering og administrasjon. Enkel døgndose, initialt 50 mg, gradvis økende til maksimalt 200–250 mg.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Amitriptylin AbcurAbcur AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Amitriptylin10 mg
100 stk
C
b
71,60
Tablett
Amitriptylin25 mg
100 stk
C
b
101,70
Tablett
Amitriptylin50 mg
100 stk
C
b
162,50
Amitriptylin OrifarmOrifarm Generics A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Amitriptylin10 mg
100 stk
C
b
76,90
Tablett
Amitriptylin25 mg
100 stk
C
b
101,70
Amitriptylin sandozHexal
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Amitriptylin100 mg
100 stk
C
Saroten RetardLundbeck
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotkapsel
Amitriptylin25 mg
100 stk
C
Depotkapsel
Amitriptylin25 mg
30 stk
C
Depotkapsel
Amitriptylin50 mg
30 stk
C
Depotkapsel
Amitriptylin50 mg
100 stk
C
SarotexH. Lundbeck A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Amitriptylin10 mg
100 stk
C
b
71,60
Tablett
Amitriptylin25 mg
100 stk
C
b
101,70