L5.3.4.3 Klomipramin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 15.11.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5 Trisykliske antidepressiva

For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner samt informasjon til pasienten, se L5 Antidepressiva

Egenskaper

Sterkt hemmende virkning på serotoninreopptak, men relativt lite sedativt. Også effektivt ved tvangslidelse (krever ofte høy dosering), fobier og panikklidelse. Motvirker katapleksi, søvnlammelse og hypnagoge hallusinasjoner ved narkolepsi.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 20–75 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren av CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert, men også ca. 30 % via gallen i feces. Halveringstider for de aktive substanser, se Tabell 3 L5 Tabell 3 Antidepressiva.

Indikasjoner

Som for TCA generelt, se L5 Indikasjoner. Katapleksi i forbindelse med narkolepsi.

Dosering og administrasjon

Voksne: Se også L5 Dosering og administrasjon. Noe lavere enn de fleste TCA, f.eks. initialt 25–50 mg, økende gradvis til 100–150 mg. Katapleksi: 25–75 mg om kvelden. Pediatrisk populasjon: Vedrørende behandling av narkolepsi se spesialistliteratur. 

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

AnafranilSigma-Tau
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Klomipramin25 mg / 2 ml
5 × 2 ml
C
AnafranilNovartis Norge (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klomipramin10 mg
100 stk
C
b
83,50
Tablett
Klomipramin25 mg
100 stk
C
b
121,20
Klomipramin MylanMylan AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klomipramin10 mg
100 stk
C
b
83,50
Tablett
Klomipramin25 mg
100 stk
C
b
121,20