L5.3.4.5 Trimipramin

Publisert: 22.12.2015

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5 Trisykliske antidepressiva

For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner samt informasjon til pasienten, se L5 Antidepressiva

Egenskaper

Trisyklisk antidepressivum (TCA) med sterk sedativ‑hypnotisk virkning.

Farmakokinetikk

Data for biotilgjengeligheten savnes. Metaboliseres i stor grad i leveren av CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden, se Tabell 3 L5 Tabell 3 Antidepressiva. Halveringstiden for hovedmetabolitt er ca. 30 timer.

Indikasjoner

Som generelt for TCA, se L5 Indikasjoner, men antakelig best egnet ved tilstander preget av angst, spenning og søvnløshet. Kan også anvendes ved ulcussykdom og irritabel mage‑tarm‑syndrom.

Dosering og administrasjon

Voksne: Se også L5 Dosering og administrasjon. Initialt 50–100 mg, gradvis økende til 200 mg, ev. høyere. Hele døgndosen bør gis om kvelden.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

SurmontilSanofi-aventis Norge (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Trimipramin10 mg
100 stk
C
b
147,-
Tablett
Trimipramin25 mg
100 stk
C
b
147,-
SurmontilSanofi-aventis
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Trimipramin25 mg
50 stk
C