L5.3.1.3 Fluoksetin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 03.06.2019

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5 Selektive serotoninreopptakshemmere

For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner og informasjon til pasienten, se L5 Antidepressiva

Egenskaper

SSRI antidepressivum. Lang plasmahalveringstid; hovedmetabolitten, som også er biologisk aktiv, har enda mye lengre plasmahalveringstid.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren av CYP2D6. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 15 % som aktive substanser. Halveringstiden, se Tabell 3 L5 Tabell 3 Antidepressiva Fluoksetin er en kraftig hemmer av CYP2D6.

Indikasjon

Depresjon, tvangslidelse, bulimi.

Barn og ungdom: En gjennomgang av 48 publikasjoner om fluoksetin til barn og ungdom (Treatment for Adolecents With Depression Study, "TADS") er gjort av RELIS som har sett på hva som har blitt rapportert av bivirkninger ved kort- og langtidsbehandling. RELIS fant mangelfull rapportering av bivirkninger, og konkluderte med at publikasjonene ikke gir et fullstendig bilde av bivirkningsrisiko for fluoksetin hos barn og ungdom. Se Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, sist oppdatert 31.05.2019 og BMJ Open 2019;9:e026089. doi:10.1136/ bmjopen-2018-026089

Dosering og administrasjon

Se også L5 Dosering og administrasjon. Vanlig dose er 20 mg, som tas i enkeltdose, fortrinnsvis om kvelden, hvis det ikke forstyrrer søvnen. Kan økes til 40 mg, ev. 60 mg.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Fluoxetin MylanMylan AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Fluoksetin20 mg
100 stk
C
b
619,90
Fluoxetin SandozSandoz - København
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dispergerbar tablett
Fluoksetin20 mg
100 stk
C
b
619,90
Dispergerbar tablett
Fluoksetin20 mg
30 stk
C
b
211,30
Fluoxetine OrionOrion Corporation - Espoo
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Fluoksetin20 mg
100 stk
C
b
619,90
Kapsel
Fluoksetin20 mg
30 stk
C
b
211,30
Fluoxetine VitabalansVitabalans Oy
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Fluoksetin20 mg
100 stk
C
b
619,90
Tablett
Fluoksetin20 mg
30 stk
C
b
211,30
FontexEli Lilly Norge AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dispergerbar tablett
Fluoksetin20 mg
100 stk
C
b
619,90