L5.3.1.4 Fluvoksamin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 13.08.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5 Selektive serotoninreopptakshemmere

For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner og informasjon til pasienten, se L5 Antidepressiva

Egenskaper

SSRI antidepressivum.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 50 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren, hovedsakelig via CYP2D6. Svakt aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden, se Tabell 3 L5 Tabell 3 Antidepressiva. Fluvoksamin er en kraftig hemmer av CYP1A2, og moderat hemmer av CYP2C-isoenzymer.

Indikasjon

Depresjon, tvangslidelse.

Dosering og administrasjon

Se også L5 Dosering og administrasjon. Initialt 50–100 mg daglig, fortrinnsvis om kvelden. Kan økes til maksimalt 300 mg daglig.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

FevarinMylan Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Fluvoksamin50 mg
90 stk
C
b
304,-
Tablett
Fluvoksamin100 mg
90 stk
C
b
482,70
Fevarin2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Fluvoksamin100 mg
90 stk
C
b
482,70
FevarinOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Fluvoksamin50 mg
90 stk
C
b
304,-