L3.7.1.7 Betametason

Publisert: 11.10.2021

Generelt

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontroll/oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se L3 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon

Se også tabell L3 Glukokortikoider til systemisk bruk

Egenskaper

Høypotent glukokortikoid. Celeston Chronodose er et depotpreparat for lokal injeksjon, bestående av en kombinert hurtigvirkende oppløsning og en protrahertvirkende suspensjon av betametasonsalter. Betapred (uregistrert) er en hurtigvirkende, vannløselig tablett som kan benyttes for å oppnå rask glukokortikoideffekt.

Farmakokinetikk

Maksimal plasmakonsentrasjon oppnås ca. 1 time etter intramuskulær tilførsel og ca. 2 timer etter peroral behandling. Metaboliseres i stor grad i leveren. Utskilles via nyrene. Halveringstiden i serum for betametason er ca. 5 timer, men den biologiske aktiviteten i vevene varer mer enn 48 timer.

Indikasjoner

Injeksjonsbehandling ved affeksjoner i ledd, sener etc. som reagerer på lokal glukokortikoidbehandling (se T17.3 T17 Degenerative leddsykdommer og bløtdelssykdommer). I enkelte utvalgte tilfeller intramuskulær injeksjon som systemisk glukokortikoidterapi, særlig sesongbetont øvre luftveisallergi. Tablettbehandling med betametason er aktuelt ved akutt astma eller falsk krupp hos barn.

Dosering og administrasjon

  1. Intramuskulær injeksjon: 6–12 mg

  2. Intraartikulært: 6–12 mg i større ledd (knær, hofter etc.), 3–6 mg i mindre ledd (fingre, håndledd, ankler etc.)

  3. Peroralt: 3–4 mg. Tablettene bør løses opp i en liten mengde vann, ev. tygges

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Preparater

BentelanAlfasigma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Betametason0.5 mg
10 stk
C
Betametasone egEG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Betametason1.5 mg / 2 ml
6 × 2 ml
C
Injeksjonsvæske, oppløsning
Betametason4 mg / 2 ml
3 × 2 ml
C
Betamethasone american regentAmerican Regent
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Betametason30 mg / 5 ml
5 ml
C
BetapredSigma-Tau
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Betametason0.5 mg
30 stk
C
BetapredUkjent (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Betametason4 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
Tablett
Betametason0.5 mg
100 stk
C
Celestan DepotOrganon Healthcare GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Betametason5.7 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
Celeston ChronodoseN.V. Organon - Kloosterstraat
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Betametason6 mg / 1 ml
5 ml
C
b
231,10
Injeksjonsvæske, suspensjon
Betametason6 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
b
220,10
Celestone ChronodoseN.V. Organon
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Betametason5.7 mg / 1 ml
1 ml
C