L3.7.1.5 Triamcinolon

Publisert: 11.10.2021

Sist endret: 02.04.2024

Generelt

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontroll/oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se L3 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon

Se også tabell L3 Glukokortikoider til systemisk bruk

Egenskaper

Glukokortikoid depotpreparat. Inneholder den tungtløselige (heks)acetonidesteren som muliggjør absorpsjon av triamcinolon fra injeksjonsstedet fra få uker til flere måneder.

Merk de to esterformene: Triamcinolon som heksacetonid (Lederspan, Trica) og triamcinolon som acetonid (Kenacort-T).

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 100 % ved intramuskulær/intraartikulær tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren. Utskilles via nyrene, 15 % umetabolisert. Halveringstiden er 2–3 timer.

Indikasjoner

Lokale affeksjoner i ledd, sener etc. som responderer på lokal glukokortikoidbehandling. I enkelte utvalgte tilfeller som intramuskulær injeksjon for systemisk glukokortikoidterapi, særlig sesongbetont øvre luftveisallergi. I de senere år er subtenonal eller intravitreal injeksjon av triamcinolon blitt benyttet som behandling av tilstander karakterisert ved inflammatorisk betinget ødem i makularegionen, spesielt cystoid makulaødem og kroniske uveitter. Slike injeksjoner skal kun gis av øyeleger med erfaring i denne type behandling.

Dosering og administrasjon

  1. Intramuskulær injeksjon: 20–40 mg

  2. Intraartikulært: 20–40 mg i større ledd (hofter, knær etc.), 5–20 mg i mindre ledd (fingre, håndledd, ankler etc.)

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Preparater

HexatrioneEthypharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon2 % w/v
2 ml
C
Kenacort-A 10Bristol-Myers Squibb
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon10 mg / 1 ml
5 ml
C
Kenacort-T2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon40 mg / 1 ml
1 ml
C
b
75,60
Kenacort-TBristol-Myers Squibb AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon40 mg / 1 ml
1 ml
C
b
75,60
LederlonRiemser Pharma GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon20 mg / 1 ml
1 ml
C
LederspanViatris AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon20 mg / 1 ml
1 ml
C
b
150,40
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon20 mg / 1 ml
50 ×1 ml
C
5 745,60
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon20 mg / 1 ml
12 ×1 ml
C
b
1 406,50
Triam winthropWinthrop Médicaments (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon10 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon10 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
TriamHEXALHexal
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon10 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon10 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
TricaEsteve Pharmaceuticals GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon20 mg / 1 ml
12 ×1 ml
C
b
1 406,50
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon20 mg / 1 ml
1 ml
C
b
150,40
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon20 mg / 1 ml
50 ×1 ml
C
5 745,60
TrispanMedexus
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Triamcinolon20 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C
VolonDermapharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Triamcinolon4 mg
100 stk
C