L3.7.1.1 Hydrokortison

Publisert: 11.10.2021

Generelt

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontroll/oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se L3 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon

Se også tabell L3 Glukokortikoider til systemisk bruk

Egenskaper

Naturlig glukokortikoid (synonym: kortisol). Har en viss mineralkortikoid effekt. Kortvirkende. De preparatene som finnes i Norge er til intravenøs og intramuskulær injeksjon, men tabletter kan søkes på registreringsfritak til substitusjonsbehandling av binyrebarksvikt. Et hydrokortisonpreparat med modifisert frisetting (Plenadren) til dosering en gang per dag er tilgjengelig, men klinisk erfaring er sparsom.

Farmakokinetikk

Metaboliseres i stor grad i leveren og konjugeres til glukuronid. Inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 1–2 timer.

Indikasjoner

Akutt binyrebarksvikt. Enkelte andre akutte krisereaksjoner. Som steroiddekning ved operasjoner hos pasienter som har stått lenge på glukokortikoidbehandling. Som alternativ til kortisonacetat ved kronisk substitusjonsbehandling (spesialistoppgave).

Dosering og administrasjon

Gis intravenøst eller intramuskulært. Vanlig initialdose: 100–300(–400) mg. Total døgndose opptil ca. 400–600 mg. Som substitusjonsbehandling peroralt vanligvis 15–30 mg daglig.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Preparater

AlkindiDiurnal Europe B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Granulat
Hydrokortison1 mg
50 stk
C
h
870,80
Granulat
Hydrokortison0.5 mg
50 stk
C
h
455,10
Granulat
Hydrokortison2 mg
50 stk
C
h
1 692,80
Granulat
Hydrokortison5 mg
50 stk
C
h
4 155,30
EfmodyDiurnal Europe B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel med modifisert frisetting, hard
Hydrokortison5 mg
50 stk
C
h
1 995,90
Kapsel med modifisert frisetting, hard
Hydrokortison10 mg
50 stk
C
h
3 934,50
CortefPfizer (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydrokortison5 mg
50 stk
C
h
Hydrocortison jenapharmMibe
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydrokortison10 mg
100 stk
C
h
Hydrocortisone accordAccord Healthcare
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydrokortison10 mg
30 stk
C
h
Hydrocortisone sanofisanofi-aventis (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydrokortison10 mg
25 stk
C
h
HydrokortisonSykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Hydrokortison5 mg
100 stk
C
Hydrokortison dakOrifarm Healthcare
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydrokortison20 mg
100 stk
C
h
Hydrokortison orionOrion
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydrokortison10 mg
100 stk
C
h
Tablett
Hydrokortison10 mg
30 stk
C
h
Hydrokortison takedaTakeda Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydrokortison20 mg
100 stk
C
h
HydventiaResolution Chemicals
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydrokortison10 mg
30 stk
C
h
LilinormACE Pharmaceuticals BV
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydrokortison1 mg
30 stk
C
h
245,50
Tablett
Hydrokortison5 mg
30 stk
C
h
397,70
Tablett
Hydrokortison5 mg
4 ×14 stk
Hydrokortison10 mg
4 ×7 stk
C
h
1 139,10
PlenadrenTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett med modifisert frisetting
Hydrokortison5 mg
50 stk
C
h
2 812,-
Tablett med modifisert frisetting
Hydrokortison20 mg
50 stk
C
h
6 508,10
Solu-CortefPfizer AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Hydrokortison100 mg
5 ×100 mg
C
327,30
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Hydrokortison250 mg
250 mg
C
166,70