L3.7.1.6 Deksametason

Publisert: 11.10.2021

Generelt

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontroll/oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se L3 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon

Se også tabell L3 Glukokortikoider til systemisk bruk

Egenskaper

Høypotent, syntetisk glukokortikoid; 25–30 ganger mer potent enn hydrokortison. Helt fritt for mineralkortikoidvirking. Meget lang biologisk virkningstid. Inaktiveres ikke i placenta.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 60 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren via CYP3A4. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 3–6 timer.

Indikasjoner

Uspesifikk glukokortikoidbehandling ved behov for høye doser og vedvarende jevn effekt uten normale døgnvariasjoner. Hjerneødem. Høyt intrakranielt trykk som skyldes hjernemetastaser. Cytostatikautløst kvalme. Diagnostisk i suppresjonstester. I små doser om kvelden som suppresjonsbehandling. Neofordex: Til kombinasjonsbehandling ved myelomatose.

Dosering og administrasjon

Avhengig av indikasjonen.

  1. Peroralt eller intravenøst: 0,25–20 mg/døgn

  2. Intraartikulært: 2–4 mg i mindre ledd (fingerledd). Benyttes ikke i større ledd

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen.

Preparater

Deksametason Aurora Medical2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Deksametason4 mg
20 stk
C
b
397,90
Tablett
Deksametason4 mg
100 stk
C
b
881,80
Deksametason SASykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Deksametason1 mg / 1 ml
100 ml
C
DexacurAbboxia AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Deksametason4 mg / 1 ml
3 × 2 ml
C
b
2 215,30
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Deksametason4 mg / 1 ml
3 ×1 ml
C
b
1 125,80
Dexametason AbcurAbcur AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Deksametason1 mg
100 ×1 stk
C
b
678,30
Tablett
Deksametason1 mg
20 ×1 stk
C
b
305,50
Tablett
Deksametason4 mg
20 ×1 stk
C
b
397,90
Tablett
Deksametason4 mg
100 ×1 stk
C
b
881,80
Dexamethason galenGalen
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Deksametason0.5 mg
20 stk
C
b
Tablett
Deksametason0.5 mg
100 stk
C
b
Dexamethason jenapharmMibe
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Deksametason0.5 mg
20 stk
C
Dexamethasone KrkaKRKA, d.d. Novo mesto
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Deksametason4 mg
20 ×1 stk
C
b
397,90
Tablett
Deksametason4 mg
100 ×1 stk
C
b
881,80
Dexamethasone Sodium Phosphate hikmaHikma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Deksametason10 mg / 1 ml
25 ×1 ml
C
Dexamethasone phosphate KalceksAkciju sabiedriba Kalceks
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Deksametason4 mg / 1 ml
10 × 2 ml
C
7 299,60
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Deksametason4 mg / 1 ml
25 ×1 ml
C
9 115,40
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Deksametason4 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C
3 667,90
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Deksametason4 mg / 1 ml
3 ×1 ml
C
1 125,80
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Deksametason4 mg / 1 ml
50 ×1 ml
C
18 194,60
DexavitVital Pharma Nordic ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Deksametason4 mg / 1 ml
3 ×1 ml
C
b
1 125,80
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Deksametason4 mg / 1 ml
5 × 5 ml
C
b
9 115,60
FortecortinMerck (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Deksametason0.5 mg
100 stk
C
b
Tablett
Deksametason4 mg
100 stk
C
NeofordexLaboratoires CTRS (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Deksametason40 mg
10 ×1 stk
C
h
3 255,10